Między innymi o sytuacji ekonomiczno-finansowej COM podczas obrad 38. sesji Rady Powiatu

  • Wydrukuj
  • Email
  • Między innymi o sytuacji ekonomiczno-finansowej COM podczas obrad 38. sesji Rady Powiatu. Sytuacja finansowo-ekonomiczna Centrum Opieki Medycznej, inwestycje drogowe, wsparcie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu oraz oświadczenie sprzeciwiające się ewentualnym próbom usunięcia krzyża z Sali obrad Sejmu RP. To część z tematów, które zostały podjęte przez radnych powiatu jarosławskiego, podczas sesji, która odbyła 31 sierpnia 2021 r. Projekt Oświadczenia Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie stanowisk niektórych stronnictw politycznych i ich przywódców, dotyczących usunięcia krzyża z sali obrad Sejmu RP przedstawił na początku sesji i zgłosił, jako punkt obrad, radny Zbigniew Piskorz. Oświadczenie, które przeciwstawia się takim ewentualnym działaniom, zostało przyjęte jednogłośnie przez radnych, podczas późniejszego głosowania. Radni zdecydowali o kolejnych inwestycjach drogowych, w kwocie 200 tys. złotych, realizowanych wspólnie z samorządami gmin. Mowa o chodnikach w Świętem i Michałówce (gmina Radymno) oraz Rokietnicy Woli (gmina Rokietnica). We współpracy z samorządami gmin Laszki, Radymno i Rokietnica, wprowadzono także do budżetu powiatu 50 tys. złotych, które zostanie przeznaczone jako dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu. – Wcześniej taka pomoc została udzielona przez powiat jarosławski – wyjaśniał radnym starosta Stanisław Kłopot. Na podstawie Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Centrum Opieki Medycznej za rok 2020 oraz prognozy na kolejne trzy lata, radni określili tę sytuację, jako stabilną. Całość obrad jest dostępna w internecie pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=9AAJs4AZBJ8
  • Galeria

Sytuacja finansowo-ekonomiczna Centrum Opieki Medycznej, inwestycje drogowe, wsparcie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu oraz oświadczenie sprzeciwiające się ewentualnym próbom usunięcia krzyża z Sali obrad Sejmu RP. To część z tematów, które zostały podjęte przez radnych powiatu jarosławskiego, podczas sesji, która odbyła 31 sierpnia 2021 r.

Projekt Oświadczenia Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie stanowisk niektórych stronnictw politycznych i ich przywódców, dotyczących usunięcia krzyża z sali obrad Sejmu RP przedstawił na początku sesji i zgłosił, jako punkt obrad, radny Zbigniew Piskorz. Oświadczenie, które przeciwstawia się takim ewentualnym działaniom, zostało przyjęte jednogłośnie przez radnych, podczas późniejszego głosowania.

Radni zdecydowali o kolejnych inwestycjach drogowych, w kwocie 200 tys. złotych, realizowanych wspólnie z samorządami gmin. Mowa o chodnikach w Świętem i Michałówce (gmina Radymno) oraz Rokietnicy Woli (gmina Rokietnica). We współpracy z samorządami gmin Laszki, Radymno i Rokietnica, wprowadzono także do budżetu powiatu 50 tys. złotych, które zostanie przeznaczone jako dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu. – Wcześniej taka pomoc została udzielona przez powiat jarosławski – wyjaśniał radnym starosta Stanisław Kłopot.

Na podstawie Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Centrum Opieki Medycznej za rok 2020 oraz prognozy na kolejne trzy lata, radni określili tę sytuację, jako stabilną.

Całość obrad jest dostępna w internecie pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=9AAJs4AZBJ8