Spotkanie dotyczące spraw bezpieczeństwa

  • Wydrukuj
  • Email
  • Spotkanie dotyczące spraw bezpieczeństwa. W Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu odbyło się spotkanie przeznaczone dla samorządowców z terenu powiatu jarosławskiego. Starostę jarosławskiego Stanisława Kłopota reprezentował wicestarosta Mariusz Trojak, a rozmawiano głównie o aktualnym stanie bezpieczeństwa i wyzwaniach stojących przed stróżami prawa i samorządowcami. Spotkanie było również okazją do podziękowania za dotychczasową współpracę pomiędzy policją i samorządem powiatowym. W liście gratulacyjnym, skierowanym do starosty Stanisława Kłopota, nadkom. Jan Wojtowcz, zwierzchnik jarosławskich policjantów, napisał m.in. o wdzięczności za okazywaną życzliwość i wsparciu dla działań policji.
  • Galeria

W Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu odbyło się spotkanie przeznaczone dla samorządowców z terenu powiatu jarosławskiego. Starostę jarosławskiego Stanisława Kłopota reprezentował wicestarosta Mariusz Trojak, a rozmawiano głównie o aktualnym stanie bezpieczeństwa i wyzwaniach stojących przed stróżami prawa i samorządowcami.

Spotkanie było również okazją do podziękowania za dotychczasową współpracę pomiędzy policją i samorządem powiatowym. W liście gratulacyjnym, skierowanym do starosty Stanisława Kłopota, nadkom. Jan Wojtowcz, zwierzchnik jarosławskich policjantów, napisał m.in. o wdzięczności za okazywaną życzliwość i wsparciu dla działań policji.