O dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

  • Wydrukuj
  • Email
  • O dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. W 2019 r. do polskiego porządku prawnego weszła ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Stwarza ona ramy prawno-organizacyjne do urzeczywistnienia idei dostępności, nakładając na wszystkie podmioty publiczne obowiązki dotyczące zapewnienia dostępności w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno–komunikacyjnym. I właśnie temu tematowi było poświęcone spotkanie, które odbyło się 12 października w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu. - Jeżeli chodzi o działania Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, to na przestrzeni 2020 i 2021 roku wykonany został  audyt zapewniająco–doradczy, dotyczący wymagań w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - mówił podczas spotkania starosta jarosławski Stanisław Kłopot. W wydarzeniu wzięli udział dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Jarosławskiego, przedstawicielom jednostek organizacyjnych powiatu, którzy w swoich zakładach pracy zajmującą się tematyką dostępności oraz pracownicy Starostwa, odpowiedzialni za wdrażanie rozwiązań służących poprawie dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Spotkanie było połączone z prezentacją sprzętu do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, przeprowadzoną przez Dawida Odbierzychleba, koordynatora ds. sprzedaży firmy EnSafe Sp. z o.o. z Krakowa
  • Galeria

W 2019 r. do polskiego porządku prawnego weszła ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Stwarza ona ramy prawno-organizacyjne do urzeczywistnienia idei dostępności, nakładając na wszystkie podmioty publiczne obowiązki dotyczące zapewnienia dostępności w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno–komunikacyjnym. I właśnie temu tematowi było poświęcone spotkanie, które odbyło się 12 października w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.

 - Jeżeli chodzi o działania Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, to na przestrzeni 2020 i 2021 roku wykonany został  audyt zapewniająco–doradczy, dotyczący wymagań w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - mówił podczas spotkania starosta jarosławski Stanisław Kłopot.

W wydarzeniu wzięli udział dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Jarosławskiego, przedstawicielom jednostek organizacyjnych powiatu, którzy w swoich zakładach pracy zajmującą się tematyką dostępności oraz pracownicy Starostwa, odpowiedzialni za wdrażanie rozwiązań służących poprawie dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Spotkanie było połączone z prezentacją sprzętu do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, przeprowadzoną przez Dawida Odbierzychleba, koordynatora ds. sprzedaży firmy EnSafe Sp. z o.o. z Krakowa