Rada Powiatu przyjęła „Strategię rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021 – 2030”

  • Wydrukuj
  • Email
  • Rada Powiatu przyjęła „Strategię rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021 – 2030”. Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 28 października 2021 r., obfitowała w tematy istotne dla funkcjonowania powiatu jarosławskiego. Radni dyskutowali i podejmowali decyzje dotyczące m.in.: zdrowia, pandemii koronawirusa i tematu szczepień, inwestycji drogowych, oświaty i jarosławskiego muzeum czy polityki społecznej. Poruszono również kwestię dokumentu planistycznego, jakim jest strategia rozwoju powiatu do roku 2030. Całość obrad dostępna jest na stronie https://www.youtube.com/watch?v=XptcQ8uIMBg Wśród przyjętych uchwał były m.in. zmiany w budżecie, w związku z realizowanymi przez samorząd powiatowy inwestycjami drogowymi. – Będziemy m.in. dodatkowo wykonywać, dzięki rządowej dotacji, pięć bezpiecznych przejść dla pieszych za milion złotych, przy 80% wspomnianego dofinansowania – poinformował radnych, starosta Stanisław Kłopot. Chodzi o przejścia w  Radymnie, Pruchniku, Laszkach oraz dwa przejścia w Jarosławiu. Prace mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Radni zmienili także kwotę przeznaczoną w budżecie powiatowym na oświatę. Zwiększyli ją o 4,2 mln złotych, uzupełniając brakujące środki w tzw. subwencji oświatowej. W kwestii powiatowego systemu edukacji, radni zapoznali się również z informacją na temat realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021. Rada Powiatu przyjęła również „Strategię rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021-2030”, która to decyzja został przyjęta jednogłośnie. – Dokument ten jest niezwykle istotny, także w zakresie możliwości pozyskiwania dodatkowych środków, na realizację zadań samorządu powiatowego, ze źródeł zewnętrznych m.in. z nowej perspektywy finansowej UE – mówił starosta St. Kłopot. "Strategia..." została opracowana siłami własnymi Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, w ramach prac Zespołu Redakcyjnego i Grup Roboczych oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych.
  • Galeria

Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 28 października 2021 r., obfitowała w tematy istotne dla funkcjonowania powiatu jarosławskiego. Radni dyskutowali i podejmowali decyzje dotyczące m.in.: zdrowia, pandemii koronawirusa i tematu szczepień, inwestycji drogowych, oświaty i jarosławskiego muzeum czy polityki społecznej. Poruszono również kwestię dokumentu planistycznego, jakim jest strategia rozwoju powiatu do roku 2030. Całość obrad dostępna jest na stronie https://www.youtube.com/watch?v=XptcQ8uIMBg

Wśród przyjętych uchwał były m.in. zmiany w budżecie, w związku z realizowanymi przez samorząd powiatowy inwestycjami drogowymi. – Będziemy m.in. dodatkowo wykonywać, dzięki rządowej dotacji, pięć bezpiecznych przejść dla pieszych za milion złotych, przy 80% wspomnianego dofinansowania – poinformował radnych, starosta Stanisław Kłopot. Chodzi o przejścia w  Radymnie, Pruchniku, Laszkach oraz dwa przejścia w Jarosławiu. Prace mają się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Radni zmienili także kwotę przeznaczoną w budżecie powiatowym na oświatę. Zwiększyli ją o 4,2 mln złotych, uzupełniając brakujące środki w tzw. subwencji oświatowej. W kwestii powiatowego systemu edukacji, radni zapoznali się również z informacją na temat realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.

Rada Powiatu przyjęła również „Strategię rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021-2030”, która to decyzja został przyjęta jednogłośnie. – Dokument ten jest niezwykle istotny, także w zakresie możliwości pozyskiwania dodatkowych środków, na realizację zadań samorządu powiatowego, ze źródeł zewnętrznych m.in. z nowej perspektywy finansowej UE – mówił starosta St. Kłopot. "Strategia..." została opracowana siłami własnymi Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, w ramach prac Zespołu Redakcyjnego i Grup Roboczych oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych.