10 mln złotych pozyskanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na wsparcie komunikacji publicznej

  • Wydrukuj
  • Email
  • 10 mln złotych pozyskanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na wsparcie komunikacji publicznej. Samorząd powiatu jarosławskiego został jednym z największych na Podkarpaciu beneficjentów wsparcia komunikacji publicznej. Mowa o ponad 10 mln złotych przyznanych z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Pieniądze trafią do PKS Jarosław, obsługującego publiczne linie komunikacyjne w powiatach jarosławskim, przeworskim i lubaczowskim, które obejmował złożony wniosek, oraz w Bieszczadach. Decyzję w tej sprawie ogłosiła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, 4 stycznia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Na tegoroczne dofinansowanie przewozów autobusowych dla województwa podkarpackiego przeznaczono 52 mln złotych.  Kwota dopłaty będzie wynosić nie więcej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozów o charakterze użyteczności publicznej, przy wkładzie własnym organizatora w wysokości nie mniejszej niż 10% ceny usługi. - W wyniku oceny złożonych wniosków wszystkie zostały zakwalifikowane jako spełniające warunki określone dla FRPA. Niemniej jednak dostępna alokacja pozwoliła na zawarcie umów o dopłaty z 44 organizatorami – poinformowała podczas konferencji wojewoda podkarpacki. - Wniosek złożony przez powiat jarosławski jest drugim w kolejności, pod względem otrzymanego wsparcia na utrzymanie linii komunikacyjnych, tak istotnych dla mieszkańców, zresztą nie tylko naszego powiatu, ale także dwóch ościennych – wyjaśnia starosta Stanisław Kłopot. Liczba linii objętych dofinansowaniem to 76. – Przekłada się to na, dokładnie, 814 tysięcy tak zwanych wozokilometrów do zrealizowania w 2022 roku – dodaje prezes PKS Jarosław, Witold Duszyński. Informacja własna, Podkarpacki Urząd Wojewódzki. DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Zdjęcie: Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Samorząd powiatu jarosławskiego został jednym z największych na Podkarpaciu beneficjentów wsparcia komunikacji publicznej. Mowa o ponad 10 mln złotych przyznanych z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Pieniądze trafią do PKS Jarosław, obsługującego publiczne linie komunikacyjne w powiatach jarosławskim, przeworskim i lubaczowskim, które obejmował złożony wniosek, oraz w Bieszczadach.   

Decyzję w tej sprawie ogłosiła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, 4 stycznia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Na tegoroczne dofinansowanie przewozów autobusowych dla województwa podkarpackiego przeznaczono 52 mln złotych.  Kwota dopłaty będzie wynosić nie więcej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozów o charakterze użyteczności publicznej, przy wkładzie własnym organizatora w wysokości nie mniejszej niż 10% ceny usługi. - W wyniku oceny złożonych wniosków wszystkie zostały zakwalifikowane jako spełniające warunki określone dla FRPA. Niemniej jednak dostępna alokacja pozwoliła na zawarcie umów o dopłaty z 44 organizatorami – poinformowała podczas konferencji wojewoda podkarpacki.

- Wniosek złożony przez powiat jarosławski jest drugim w kolejności, pod względem otrzymanego wsparcia na utrzymanie linii komunikacyjnych, tak istotnych dla mieszkańców, zresztą nie tylko naszego powiatu, ale także dwóch ościennych – wyjaśnia starosta Stanisław Kłopot. Liczba linii objętych dofinansowaniem to 76. – Przekłada się to na, dokładnie, 814 tysięcy tak zwanych wozokilometrów do zrealizowania w 2022 roku – dodaje prezes PKS Jarosław, Witold Duszyński.

Informacja własna, Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

flaga i godło