O zwiększeniu budżetu na wydatki inwestycyjne Powiatu

  • Wydrukuj
  • Email
  • O zwiększeniu budżetu na wydatki inwestycyjne Powiatu. 28 stycznia 2022 r., w trybie zdalnym, odbyła się 44. sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Wśród najważniejszych decyzji było zwiększenie budżetu o wydatki związane z remontem przyszłej siedziby Powiatowego Ogniska Baletowego, przy ulicy Tarnowskiego 1 w Jarosławiu,  w wysokości 3,5 mln złotych oraz prowadzenia dalszego ciągu remontu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (blisko 6 mln zł zabezpieczone w budżecie). Radni zdecydowali również o ustanowienie roku 2022 w powiecie jarosławskim „Rokiem Rodziny Zielińskich”. 6 milionów złotych na wspomniane inwestycje, będzie pochodzić z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozostałe wydatki będą zabezpieczone ze źródeł własnych powiatu. O kolejne 2 mln złotych zwiększono plan dochodów powiatu, w związku z realizacją projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. Radni ocenili również stan zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego powiatu jarosławskiego. Przyjęli także sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji za działania w roku 2021 w powiecie jarosławskim. Rada Powiatu podjęła również decyzję w sprawie ustanowienia roku 2022 „Rokiem Rodziny Zielińskich w Powiecie Jarosławskim”. Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu w roku 2022 obchodzi 30 rocznicę powstania, jest to dobry moment dla uczczenia pamięci Fundatora i jego rodziny. Twórca Fundacji i jedyny fundator doc. dr hab. Zbigniew Zieliński, syn Tadeusza i Heleny z d. Wątroba, urodził się 4 lipca 1923 roku w Jarosławiu w rodzinie szlacheckiej, pieczętującej się herbem Jelita. - W poczet bohaterów walczących o niepodległość Ojczyzny wpisuje się wiele pokoleń rodziny, których wspólną cechą była miłość Ojczyzny. Działająca od 30 lat w Jarosławiu Fundacja udzielająca pomocy edukacyjnej dla młodzieży przyznała łącznie stypendia dla 2873 stypendystów – tłumaczył ideę podjęcia uchwały starosta Stanisław Kłopot. Radni przyjęli ją jednomyślnie. W załączeniu biografia członków rodu Zielińskich. Całość sesji jest dostępna na stronie https://www.youtube.com/watch?v=EerBvzYRE2U
  • Galeria

28 stycznia 2022 r., w trybie zdalnym, odbyła się 44. sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Wśród najważniejszych decyzji było zwiększenie budżetu o wydatki związane z remontem przyszłej siedziby Powiatowego Ogniska Baletowego, przy ulicy Tarnowskiego 1 w Jarosławiu,  w wysokości 3,5 mln złotych oraz prowadzenia dalszego ciągu remontu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (blisko 6 mln zł zabezpieczone w budżecie). Radni zdecydowali również o ustanowienie roku 2022 w powiecie jarosławskim „Rokiem Rodziny Zielińskich”.

6 milionów złotych na wspomniane inwestycje, będzie pochodzić z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozostałe wydatki będą zabezpieczone ze źródeł własnych powiatu. O kolejne 2 mln złotych zwiększono plan dochodów powiatu, w związku z realizacją projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej.

Radni ocenili również stan zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego powiatu jarosławskiego. Przyjęli także sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji za działania w roku 2021 w powiecie jarosławskim.

Rada Powiatu podjęła również decyzję w sprawie ustanowienia roku 2022 „Rokiem Rodziny Zielińskich w Powiecie Jarosławskim”. Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu w roku 2022 obchodzi 30 rocznicę powstania, jest to dobry moment dla uczczenia pamięci Fundatora i jego rodziny.

Twórca Fundacji i jedyny fundator doc. dr hab. Zbigniew Zieliński, syn Tadeusza i Heleny z d. Wątroba, urodził się 4 lipca 1923 roku w Jarosławiu w rodzinie szlacheckiej, pieczętującej się herbem Jelita. - W poczet bohaterów walczących o niepodległość Ojczyzny wpisuje się wiele pokoleń rodziny, których wspólną cechą była miłość Ojczyzny. Działająca od 30 lat w Jarosławiu Fundacja udzielająca pomocy edukacyjnej dla młodzieży przyznała łącznie stypendia dla 2873 stypendystów – tłumaczył ideę podjęcia uchwały starosta Stanisław Kłopot. Radni przyjęli ją jednomyślnie. W załączeniu biografia członków rodu Zielińskich.

Całość sesji jest dostępna na stronie https://www.youtube.com/watch?v=EerBvzYRE2U

Załączniki do pobrania

biografia rodziny Zielińskich.pdfplik w formacie .PDF (50 Pobrań)