Inwestycje drogowe i tematy edukacyjne podczas sesji Rady Powiatu Jarosławskiego

  • Wydrukuj
  • Email
  • Inwestycje drogowe i tematy edukacyjne podczas sesji Rady Powiatu Jarosławskiego. Pierwsza część 45. sesji Rady Powiatu, która odbyła się 23 lutego, została zdominowana przez inwestycje drogowe. Budżet powiatu zwiększył się o 1,5 miliona złotych na remont ponad dwukilometrowego odcinka drogi powiatowej Bystrowice – Hawłowice – Pruchnik, które to pieniądze pozyskano z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej za pośrednictwem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Kolejne decyzje radnych w tym temacie związane były z realizacją inwestycji na drogach powiatowych: Jarosław – Wietlin – Łazy; Lubaczów – Laszki – Duńkowice oraz Kidałowice – Morawsko. Mowa o 14,7 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i stosownym zakwalifikowaniu tych pieniędzy do odpowiednich pozycji budżetowych Powiatu Jarosławskiego. O ponad 200 tys. złotych zwiększono także plan dochodów Powiatu Jarosławskiego, w związku umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i realizacją przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących projektu „Mobilność edukacyjna” w ramach programu Erasmus+. Wśród pozostałych decyzji podjętych podczas sesji była także m.in. uchwała w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. Radni uznali także za bezzasadną skargę złożoną na działania dyrektora DPS w Moszczanach, zapoznali się ze sprawozdaniem ws. średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Jarosławski. Starosta jarosławski Stanisław Kłopot, w imieniu Zarządu Powiatu, odrzucił także możliwość odwołania dyrektora Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, który to wniosek został zgłoszony na poprzedniej sesji. Całość sesji dostępna jest na stronach https://www.youtube.com/watch?v=R_Kp-8hKOWk oraz https://www.youtube.com/watch?v=Ru8z_lcA-Jk  (dokończenie sesji)
  • Galeria

Pierwsza część 45. sesji Rady Powiatu, która odbyła się 23 lutego, została zdominowana przez inwestycje drogowe. Budżet powiatu zwiększył się o 1,5 miliona złotych na remont ponad dwukilometrowego odcinka drogi powiatowej Bystrowice – Hawłowice – Pruchnik, które to pieniądze pozyskano z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej za pośrednictwem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Kolejne decyzje radnych w tym temacie związane były z realizacją inwestycji na drogach powiatowych: Jarosław – Wietlin – Łazy; Lubaczów – Laszki – Duńkowice oraz Kidałowice – Morawsko. Mowa o 14,7 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i stosownym zakwalifikowaniu tych pieniędzy do odpowiednich pozycji budżetowych Powiatu Jarosławskiego.

O ponad 200 tys. złotych zwiększono także plan dochodów Powiatu Jarosławskiego, w związku umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i realizacją przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących projektu „Mobilność edukacyjna” w ramach programu Erasmus+.

Wśród pozostałych decyzji podjętych podczas sesji była także m.in. uchwała w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. Radni uznali także za bezzasadną skargę złożoną na działania dyrektora DPS w Moszczanach, zapoznali się ze sprawozdaniem ws. średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Jarosławski. Starosta jarosławski Stanisław Kłopot, w imieniu Zarządu Powiatu, odrzucił także możliwość odwołania dyrektora Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, który to wniosek został zgłoszony na poprzedniej sesji.

Całość sesji dostępna jest na stronach https://www.youtube.com/watch?v=R_Kp-8hKOWk oraz https://www.youtube.com/watch?v=Ru8z_lcA-Jk  (dokończenie sesji)