„Laboratorium przyszłości” w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jarosławiu!

  • Wydrukuj
  • Email
  • „Laboratorium przyszłości” w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jarosławiu!. Celem „Laboratoriów przyszłości” jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.  Zadanie to jest realizowane przez udzielenie wsparcia finansowego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dla wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Wśród beneficjentów ogólnopolskiego projektu jest już także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jarosławiu. - Szkoła Podstawowa nr 8 Specjalna funkcjonująca w SOSW w listopadzie 2021 roku złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji tego programu – informuje starosta jarosławski Stanisław Kłopot. – Zgodnie z przepisami prawa przeznaczyliśmy maksymalnie możliwe wsparcie, czyli 30 tys. zł  na rzecz szkoły podstawowej liczącej do 100 uczniów – wyjaśnia starosta. - Elementy wyposażenia „Laboratorium przyszłości” w Szkole Podstawowej nr 8 Specjalnej, to nowoczesny sprzęt i zabawki edukacyjne, które dostosowane są do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów zarówno z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim jak i w stopniu umiarkowanym – opowiada Marta Kurpiel, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Są wśród nich m.in. drukarka 3D czy nowoczesna kamera wraz z akcesoriami – To wyposażenie będzie wykorzystywane do rozwijania zainteresowań technicznych uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz do kształtowania ich kompetencji w codziennym życiu – objaśnia dyrektor placówki, Wojciech Głąb. Wspomina także o tzw. wyposażeniu dodatkowym - Klocki edukacyjne to doskonała pomoc, zarówno edukacyjna jak i terapeutyczna, które uatrakcyjniają zajęcia dydaktyczne i wpływają na rozwój zainteresowań uczniów. Zabawy tematyczne realizowane z ich wykorzystaniem przyczyniają się do rozwoju mowy i myślenia czy nawiązywania pozytywnych relacji społecznych. Obecnie dzieci i młodzież będą korzystać z zakupionych pomocy edukacyjnych w salach dydaktycznych i pomieszczeniach rehabilitacyjnych OSW. Dyrekcja placówki planuje, że z chwilą zakończenia prac remontowych i adaptacyjnych prowadzonych obecnie w budynku głównym, na Laboratorium Przyszłości zostanie przeznaczone specjalne dedykowane mu pomieszczenie dydaktyczne, także w ramach zajęć pozalekcyjnych czy kół zainteresowań. „Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
  • Galeria

Celem „Laboratoriów przyszłości” jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.  Zadanie to jest realizowane przez udzielenie wsparcia finansowego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dla wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Wśród beneficjentów ogólnopolskiego projektu jest już także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jarosławiu. - Szkoła Podstawowa nr 8 Specjalna funkcjonująca w SOSW w listopadzie 2021 roku złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji tego programu – informuje starosta jarosławski Stanisław Kłopot. – Zgodnie z przepisami prawa przeznaczyliśmy maksymalnie możliwe wsparcie, czyli 30 tys. zł  na rzecz szkoły podstawowej liczącej do 100 uczniów – wyjaśnia starosta.

- Elementy wyposażenia „Laboratorium przyszłości” w Szkole Podstawowej nr 8 Specjalnej, to nowoczesny sprzęt i zabawki edukacyjne, które dostosowane są do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów zarówno z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim jak i w stopniu umiarkowanym – opowiada Marta Kurpiel, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Są wśród nich m.in. drukarka 3D czy nowoczesna kamera wraz z akcesoriami – To wyposażenie będzie wykorzystywane do rozwijania zainteresowań technicznych uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz do kształtowania ich kompetencji w codziennym życiu – objaśnia dyrektor placówki, Wojciech Głąb. Wspomina także o tzw. wyposażeniu dodatkowym - Klocki edukacyjne to doskonała pomoc, zarówno edukacyjna jak i terapeutyczna, które uatrakcyjniają zajęcia dydaktyczne i wpływają na rozwój zainteresowań uczniów. Zabawy tematyczne realizowane z ich wykorzystaniem przyczyniają się do rozwoju mowy i myślenia czy nawiązywania pozytywnych relacji społecznych.

Obecnie dzieci i młodzież będą korzystać z zakupionych pomocy edukacyjnych w salach dydaktycznych i pomieszczeniach rehabilitacyjnych OSW. Dyrekcja placówki planuje, że z chwilą zakończenia prac remontowych i adaptacyjnych prowadzonych obecnie w budynku głównym, na Laboratorium Przyszłości zostanie przeznaczone specjalne dedykowane mu pomieszczenie dydaktyczne, także w ramach zajęć pozalekcyjnych czy kół zainteresowań.

„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Logo programu