Po scaleniach, czas na zagospodarowanie poscaleniowe. Będą m.in. nowe drogi i urządzenia melioracyjne.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Po scaleniach, czas na zagospodarowanie poscaleniowe. Będą m.in. nowe drogi i urządzenia melioracyjne.. Ruszyło zagospodarowanie poscaleniowe na terenie Jodłówki w gminie Pruchnik. Samorząd powiatowy podpisał umowę z wykonawcą szacowaną na blisko dwa miliony złotych. Teren prac obejmie 1209 ha. Pierwszy etap tej inwestycji ma być zakończony we wrześniu tego roku. Czym jest zagospodarowanie poscaleniowe? To urządzenie na nowo dróg, przepustów, urządzeń melioracyjnych na obszarach rolnych, które zostały scalone, tak by można było łatwiej prowadzić na nich uprawy, zwłaszcza w przypadku dużych areałów. To także likwidacja niewygodnych w gospodarowaniu wysokich miedz, ugorów, wąwozów czy starych polnych dróg. – Teren pod zagospodarowanie poscaleniowe został już przekazany wykonawcy – informuje starosta jarosławski Stanisław Kłopot. – W pierwszym etapie, który planujemy na pięć miesięcy, chcemy także przygotować, czyli mówiąc fachowo przetrasować, trasy pod budowę dróg utwardzonych, czy to asfaltem czy tłuczniem. Pieniądze na ten cel, dokładnie 1 mln 961 tys. zł, samorząd pozyskał dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
Zagospodarowanie poscaleniowe - zdjęcie archiwalne.

Ruszyło zagospodarowanie poscaleniowe na terenie Jodłówki w gminie Pruchnik. Samorząd powiatowy podpisał umowę z wykonawcą szacowaną na blisko dwa miliony złotych. Teren prac obejmie 1209 ha. Pierwszy etap tej inwestycji ma być zakończony we wrześniu tego roku.

Czym jest zagospodarowanie poscaleniowe? To urządzenie na nowo dróg, przepustów, urządzeń melioracyjnych na obszarach rolnych, które zostały scalone, tak by można było łatwiej prowadzić na nich uprawy, zwłaszcza w przypadku dużych areałów. To także likwidacja niewygodnych w gospodarowaniu wysokich miedz, ugorów, wąwozów czy starych polnych dróg. – Teren pod zagospodarowanie poscaleniowe został już przekazany wykonawcy – informuje starosta jarosławski Stanisław Kłopot. – W pierwszym etapie, który planujemy na pięć miesięcy, chcemy także przygotować, czyli mówiąc fachowo przetrasować, trasy pod budowę dróg utwardzonych, czy to asfaltem czy tłuczniem

Pieniądze na ten cel, dokładnie 1 mln 961 tys. zł, samorząd pozyskał dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

 logo prow