Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu wśród podkarpackich szpitali ze wsparciem z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

  • Wydrukuj
  • Email
  • Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu wśród podkarpackich szpitali ze wsparciem z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Do podkarpackich szpitali trafiły środki finansowe z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, dzięki którym podmioty lecznicze mogą zakupić sprzęt medyczny oraz wykonać instalacje tlenowe. Jest wśród nich także Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, które otrzymało 1,38 mln złotych. - W ramach tych pieniędzy jarosławski szpital zakupi między innymi nowoczesny sprzęt do USG czy endoskopii, który będzie służył wszystkim pacjentom naszej placówki - powiedział starosta jarosławski Stanisław Kłopot - Dodatkowo COM otrzymał 300 tys. złotych refundacji do wykonanej już instalacji tlenowej. Trzeba tu wspomnieć o zaangażowaniu w sprawę posła Tadeusza Chrzana, któremu dziękuję - komentuje starosta. – Pula środków, która została przeznaczona dla naszego województwa to 32 mln 100 tys. zł. Dokonaliśmy podziału pierwszej transzy w kwocie ponad 13, 6 mln zł. Środki te przeznaczyliśmy, biorąc pod uwagę priorytety, które związane są z ustaleniem poziomu zaangażowania podmiotu leczniczego z terenu województwa podkarpackiego w przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się Covid-19 – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. – Wzięliśmy pod uwagę m. in. rolę danego podmiotu w systemie zabezpieczenia COVID-19 oraz liczbę łóżek przeznaczonych w danym szpitalu do leczenia pacjentów covidowych. Dotychczas zostały podpisane umowy z podmiotami leczniczymi na zakup sprzętu medycznego na kwotę 8 876 117 zł. Wśród placówek, do których trafiło dofinansowanie znalazły się:Szpital Specjalistyczny w Jaśle (400 tys. zł na zakup centrali monitorującej z monitorami funkcji życiowych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii); Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu (1 380 000 zł – zakup 2 aparatów USG, zestawu endoskopowego oraz szafy do przechowywania endoskopów) Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. (662 648 zł na wyposażenie bloku operacyjnego Szpitala dla pacjentów wymagających pilnych interwencji operacyjnych w związku z COVID-19); Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu (2 umowy – kwota 1 776 646 zł na zakup zestawu dla Centralnej Sterylizacji w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zakupu lampy rentgenowskiej Performix 40 Plus Green Tube Unit do tomografu komputerowego 64-rzędowego Revolution EVO oraz kwota 1 300 000 zł na zakup aparatu rentgenowskiego z ramieniem C); Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku (2 716 360 zł na zakup cyfrowego systemu radiograficznego obrazowania DR, analizatora PCR, echokardiografu, RTG naczyniowego z ramieniem C z wyposażeniem i peryferiami, aparatu USG, zestawu do video bronchoskopii z wyposażeniem i peryferiami); Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu (640 463,00 zł na zakup: niskotemperaturowej skrzyniowej zamrażarki oraz dofinansowanie zakupu, dostawy oraz montażu fabrycznie nowego aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń).Wojewoda dodała, że w sumie ponad 4 mln zł przeznaczono dla podkarpackich podmiotów leczniczych na wykonanie i modernizację instalacji tlenowych. W konferencji prasowej wziął również udział marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. – Bardzo dziękuję za te decyzje, za ten wysiłek finansowy rządu, który był do tej pory ogromny – powiedział marszałek. – Walka z covidem była także zasilana środkami europejskimi, środkami z budżetu państwa oraz środkami z budżetu samorządu województwa podkarpackiego. Bardzo sobie cenię, kiedy mamy do czynienia z takim montażem, w którym wszystkie instytucje, które mogą, powinny uczestniczyć w tym procesie, podejmując wspólne działania. Jak podkreśliła dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Barbara Stawarz, od początku pandemii placówka przyjęła ok. 4 tys. pacjentów covidowych. – Przez ten czas szpital na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia otrzymał ok. 7 ml zł z budżetu państwa – powiedziała Barbara Stawarz. Głos zabrał również prezes Zarządu Centrum Medycznego w Łańcucie Łukasz Wais. – Oprócz środków tegorocznych, przez cały okres pandemii byliśmy wspierani zarówno w zakupie sprzętu, w inwestycjach, jak i przy zakupie środków jednorazowej ochrony indywidualnej. Bardzo dziękujemy za to wsparcie – powiedział. Informacja: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, własna.
Zdjęcie: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Do podkarpackich szpitali trafiły środki finansowe z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, dzięki którym podmioty lecznicze mogą zakupić sprzęt medyczny oraz wykonać instalacje tlenowe. Jest wśród nich także Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, które otrzymało 1,38 mln złotych. - W ramach tych pieniędzy jarosławski szpital zakupi między innymi nowoczesny sprzęt do USG czy endoskopii, który będzie służył wszystkim pacjentom naszej placówki - powiedział starosta jarosławski Stanisław Kłopot - Dodatkowo COM otrzymał 300 tys. złotych refundacji do wykonanej już instalacji tlenowej. Trzeba tu wspomnieć o zaangażowaniu w sprawę posła Tadeusza Chrzana, któremu dziękuję - komentuje starosta.

Pula środków, która została przeznaczona dla naszego województwa to 32 mln 100 tys. zł. Dokonaliśmy podziału pierwszej transzy w kwocie ponad 13, 6 mln zł. Środki te przeznaczyliśmy, biorąc pod uwagę priorytety, które związane są z ustaleniem poziomu zaangażowania podmiotu leczniczego z terenu województwa podkarpackiego w przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się Covid-19 – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. – Wzięliśmy pod uwagę m. in. rolę danego podmiotu w systemie zabezpieczenia COVID-19 oraz liczbę łóżek przeznaczonych w danym szpitalu do leczenia pacjentów covidowych.

Dotychczas zostały podpisane umowy z podmiotami leczniczymi na zakup sprzętu medycznego na kwotę 8 876 117 zł. Wśród placówek, do których trafiło dofinansowanie znalazły się:

  • Szpital Specjalistyczny w Jaśle (400 tys. zł na zakup centrali monitorującej z monitorami funkcji życiowych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii);
  • Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu (1 380 000 zł – zakup 2 aparatów USG, zestawu endoskopowego oraz szafy do przechowywania endoskopów)
  • Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. (662 648 zł na wyposażenie bloku operacyjnego Szpitala dla pacjentów wymagających pilnych interwencji operacyjnych w związku z COVID-19);
  • Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu (2 umowy – kwota 1 776 646 zł na zakup zestawu dla Centralnej Sterylizacji w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zakupu lampy rentgenowskiej Performix 40 Plus Green Tube Unit do tomografu komputerowego 64-rzędowego Revolution EVO oraz kwota 1 300 000 zł na zakup aparatu rentgenowskiego z ramieniem C);
  • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku (2 716 360 zł na zakup cyfrowego systemu radiograficznego obrazowania DR, analizatora PCR, echokardiografu, RTG naczyniowego z ramieniem C z wyposażeniem i peryferiami, aparatu USG, zestawu do video bronchoskopii z wyposażeniem i peryferiami);
  • Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu (640 463,00 zł na zakup: niskotemperaturowej skrzyniowej zamrażarki oraz dofinansowanie zakupu, dostawy oraz montażu fabrycznie nowego aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń).

Wojewoda dodała, że w sumie ponad 4 mln zł przeznaczono dla podkarpackich podmiotów leczniczych na wykonanie i modernizację instalacji tlenowych.

W konferencji prasowej wziął również udział marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. – Bardzo dziękuję za te decyzje, za ten wysiłek finansowy rządu, który był do tej pory ogromny – powiedział marszałek. – Walka z covidem była także zasilana środkami europejskimi, środkami z budżetu państwa oraz środkami z budżetu samorządu województwa podkarpackiego. Bardzo sobie cenię, kiedy mamy do czynienia z takim montażem, w którym wszystkie instytucje, które mogą, powinny uczestniczyć w tym procesie, podejmując wspólne działania.

Jak podkreśliła dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Barbara Stawarz, od początku pandemii placówka przyjęła ok. 4 tys. pacjentów covidowych. – Przez ten czas szpital na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia otrzymał ok. 7 ml zł z budżetu państwa – powiedziała Barbara Stawarz. Głos zabrał również prezes Zarządu Centrum Medycznego w Łańcucie Łukasz Wais. – Oprócz środków tegorocznych, przez cały okres pandemii byliśmy wspierani zarówno w zakupie sprzętu, w inwestycjach, jak i przy zakupie środków jednorazowej ochrony indywidualnej. Bardzo dziękujemy za to wsparcie – powiedział.

Informacja: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, własna.