Dotacja ponad miliona złotych na Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Jarosławiu. Są już prowadzone zapisy.

 • Wydrukuj
 • Email
 • Dotacja ponad miliona złotych na Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Jarosławiu. Są już prowadzone zapisy.. Od 4 maja 2022 roku wznawia działalność Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu. WOKRO funkcjonuje w ramach realizacji rządowego programu "Za życiem", którego celem jest wsparcie rehabilitacyjne rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami. - Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Jarosławiu a Ministerstwem Edukacji Narodowej, w ramach WOKRO realizowane są działania mające na celu wieloprofilowe stymulowanie dziecka na wczesnym etapie rozwoju, które w przyszłości pozytywnie wpłyną na poziom funkcjonowania w trakcie dalszej edukacji i rehabilitacji - wyjaśnia ideę Ośrodka starosta jarosławski Stanisław Kłopot. - Z kolei wybór Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu nie był przypadkowy ze względu na fakt, że od wielu lat placówka na wysokim poziomie świadczy usługi edukacyjne, rewalidacyjne i terapeutyczne - dodaje starosta. Pozyskanie dotacji w wysokości ponad jednego miliona czterystu tysięcy złotych na pięcioletni okres realizacji programu jest efektem prowadzonych dotychczas w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu działań sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży. - Głównym zadaniem Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego jest udzielanie kompleksowego wsparcia terapeutycznego rodzinom z dziećmi, u których wykryto wady rozwojowe oraz rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością od narodzin dziecka do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci najmłodszych w wieku od 0 do 3 lat - mówi dyrektor OSW, Wojciech Głąb. Rodzice/opiekunowie prawni i dzieci zgłaszający się do Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno -Rehabilitacyjno-Opiekuńczego mogą oczekiwać następujących form wsparcia:udzielania specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka; organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów prawnych dziecka; wskazywania właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej; wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom; organizowania w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych zajęć rewalidacyjnych prowadzonych przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze do 5 godzin w tygodniu, koordynowania korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu jarosławskiego.Warunkiem przyjęcia dziecka do Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego jest:zameldowanie i zamieszkiwanie na terenie miasta Jarosławia lub Powiatu Jarosławskiego, posiadanie Orzeczenia o Niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności lub Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub Orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.Rodziców/opiekunów prawnych zainteresowanych udzieleniem dodatkowego, bezpłatnego wsparcia dla ich dzieci w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym prosimy o kontakt pod numerem telefonu 16 6212431. Podczas rozmowy zostanie ustalony termin pierwszego spotkania z dzieckiem i jego rodzicami w siedzibie Ośrodka – ul. Jana Pawła II nr 30 w Jarosławiu.

Od 4 maja 2022 roku wznawia działalność Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu. WOKRO funkcjonuje w ramach realizacji rządowego programu "Za życiem", którego celem jest wsparcie rehabilitacyjne rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami.

- Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Jarosławiu a Ministerstwem Edukacji Narodowej, w ramach WOKRO realizowane są działania mające na celu wieloprofilowe stymulowanie dziecka na wczesnym etapie rozwoju, które w przyszłości pozytywnie wpłyną na poziom funkcjonowania w trakcie dalszej edukacji i rehabilitacji - wyjaśnia ideę Ośrodka starosta jarosławski Stanisław Kłopot. - Z kolei wybór Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu nie był przypadkowy ze względu na fakt, że od wielu lat placówka na wysokim poziomie świadczy usługi edukacyjne, rewalidacyjne i terapeutyczne - dodaje starosta.

Pozyskanie dotacji w wysokości ponad jednego miliona czterystu tysięcy złotych na pięcioletni okres realizacji programu jest efektem prowadzonych dotychczas w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu działań sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży. - Głównym zadaniem Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego jest udzielanie kompleksowego wsparcia terapeutycznego rodzinom z dziećmi, u których wykryto wady rozwojowe oraz rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością od narodzin dziecka do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci najmłodszych w wieku od 0 do 3 lat - mówi dyrektor OSW, Wojciech Głąb. Rodzice/opiekunowie prawni i dzieci zgłaszający się do Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno -Rehabilitacyjno-Opiekuńczego mogą oczekiwać następujących form wsparcia:

 • udzielania specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów prawnych dziecka;
 • wskazywania właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • organizowania w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych zajęć rewalidacyjnych prowadzonych przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze do 5 godzin w tygodniu,
 • koordynowania korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu jarosławskiego.

Warunkiem przyjęcia dziecka do Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego jest:

 • zameldowanie i zamieszkiwanie na terenie miasta Jarosławia lub Powiatu Jarosławskiego,
 • posiadanie Orzeczenia o Niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności lub Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub Orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Rodziców/opiekunów prawnych zainteresowanych udzieleniem dodatkowego, bezpłatnego wsparcia dla ich dzieci w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym prosimy o kontakt pod numerem telefonu 16 6212431.

Podczas rozmowy zostanie ustalony termin pierwszego spotkania z dzieckiem i jego rodzicami w siedzibie Ośrodka – ul. Jana Pawła II nr 30 w Jarosławiu.

Logo za życiem