O przyrodzie powiatu jarosławskiego i jej popularyzacji, słów kilka.

  • Wydrukuj
  • Email
  • O przyrodzie powiatu jarosławskiego i jej popularyzacji, słów kilka.. 123 młodych entuzjastów przyrody przystąpiło do premierowej edycji konkursu przyrodniczego im. prof. Stefana Myczkowskiego, organizowanego przez Nadleśnictwo Jarosław. Z tego właśnie powodu przygotowaliśmy cotygodniowy cykl wpisów o tematyce przyrodniczej skupiającej się wokół naszego powiatu. Pierwszym przedstawionym tematem, a w rzeczywistości osobą, będzie prof. Stefana Myczkowski. Osoba związana jednocześnie z ziemią jarosławską oraz z ochroną przyrody, środowiskiem nie tylko w kraju, ale i w Europie. Urodził się w 1923 r. w Jankowicach, gdzie ukończył 4-klasową szkołę powszechną. W roku wybuchu wojny zdaje maturę w Jarosławiu. Aktywnie działa w podziemiu, w Armii Krajowej ma pseudonim „Lin”. Aresztowany przez gestapo, przebywa w więzieniach krakowskich a także w niemieckich. Dopiero po wojnie zaczyna swoją bogatą, choć relatywnie niedługą, karierę naukową. W 1952 roku uzyskuje tytuł magistra inżyniera leśnictwa, a 7 lat później doktora nauk przyrodniczych na Wydziale Rolniczo-Leśnym UJ w Krakowie. Od tego czasu zaczyna się jego największy dorobek naukowy. Odczyty, prelekcje i wykłady Profesora, ilustrowane jego własnymi fotografiami i przezroczami, liczyły się na setki. Udzielał też chętnie wywiadów, upowszechniających idee ochrony przyrody. Profesor Stefan Myczkowski był nieprzeciętną osobowością. Miłował swą Ojczyznę, był wielkim patriotą, kochał ojczystą przyrodę, szanował każdego człowieka. Profesor to dla nas wzór do naśladowania – nie tylko dlatego, że pochodził z naszego regionu, ale przypominał abyśmy zawsze byli dumni z bycia Polakami, byśmy się wzajemnie szanowali, byśmy wytrwale dążyli do celu, szanowali świat i przyrodę, która nas otacza. A już za tydzień przybliżymy największe „perełki” przyrodnicze naszego powiatu. Serdecznie zapraszamy! Informacja prasowa (tekst, zdj.): Nadleśnictwo Jarosław
  • Galeria

123 młodych entuzjastów przyrody przystąpiło do premierowej edycji konkursu przyrodniczego im. prof. Stefana Myczkowskiego, organizowanego przez Nadleśnictwo Jarosław. Z tego właśnie powodu przygotowaliśmy cotygodniowy cykl wpisów o tematyce przyrodniczej skupiającej się wokół naszego powiatu.

Pierwszym przedstawionym tematem, a w rzeczywistości osobą, będzie prof. Stefana Myczkowski. Osoba związana jednocześnie z ziemią jarosławską oraz z ochroną przyrody, środowiskiem nie tylko w kraju, ale i w Europie. Urodził się w 1923 r. w Jankowicach, gdzie ukończył 4-klasową szkołę powszechną. W roku wybuchu wojny zdaje maturę w Jarosławiu. Aktywnie działa w podziemiu, w Armii Krajowej ma pseudonim „Lin”. Aresztowany przez gestapo, przebywa w więzieniach krakowskich a także w niemieckich. Dopiero po wojnie zaczyna swoją bogatą, choć relatywnie niedługą, karierę naukową. W 1952 roku uzyskuje tytuł magistra inżyniera leśnictwa, a 7 lat później doktora nauk przyrodniczych na Wydziale Rolniczo-Leśnym UJ w Krakowie. Od tego czasu zaczyna się jego największy dorobek naukowy.

Odczyty, prelekcje i wykłady Profesora, ilustrowane jego własnymi fotografiami i przezroczami, liczyły się na setki. Udzielał też chętnie wywiadów, upowszechniających idee ochrony przyrody. Profesor Stefan Myczkowski był nieprzeciętną osobowością. Miłował swą Ojczyznę, był wielkim patriotą, kochał ojczystą przyrodę, szanował każdego człowieka. Profesor to dla nas wzór do naśladowania – nie tylko dlatego, że pochodził z naszego regionu, ale przypominał abyśmy zawsze byli dumni z bycia Polakami, byśmy się wzajemnie szanowali, byśmy wytrwale dążyli do celu, szanowali świat i przyrodę, która nas otacza.

A już za tydzień przybliżymy największe „perełki” przyrodnicze naszego powiatu. Serdecznie zapraszamy!

Informacja prasowa (tekst, zdj.): Nadleśnictwo Jarosław