Nowa droga Hawłowice-Bystrowice służy już mieszkańcom

  • Wydrukuj
  • Email
  • Nowa droga Hawłowice-Bystrowice służy już mieszkańcom. 18 maja odebrano blisko 2,5 kilometrowy odcinek gruntownie odnowionej drogi Hawłowice-Bystrowice. Na jego przebudowę mieszkańcy czekali wiele lat, a udało się ją wykonać dzięki pozyskaniu przez samorząd powiatowy - za pośrednictwem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - dofinansowania z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Koszt budowy wyniósł ponad milion złotych. Wykonano między innymi nową nawierzchnie, pobocza oraz odmulono rowy. - Ogromne podziękowania dla wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, dyrektora generalnego PUW Marcina Zaborniaka i oczywiście posła ziemi jarosławskiej Tadeusza Chrzana Wasz profesjonalizm i życzliwość względem Powiatu Jarosławskiego są trudne do przecenienia - podkreśla starosta jarosławski Stanisław Kłopot. W odbiorze technicznym wzięli udział starosta jarosławski Stanisław Kłopot, wicestarosta Mariusz Trojak, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg z dyr. Pawłem Tworkiem na czele oraz wykonawca robót. Warto tu przypomnieć, że na terenie gminy Pruchnik, gdzie znajduje się oddana droga Hawłowice - Bystrowice, jest realizowana kolejna inwestycja drogowa powiatu jarosławskiego, czyli odcinek Pruchnik - Kramarzówka - Helusz. Ta droga łączący dwa powiaty (jarosławski i przemyski) i jest jedną z głównych arterii południowej części powiatu. W tym przypadku przebudowane zostanie 8,5 kilometra drogi, z wymianą nawierzchni, nowymi chodnikami na trasie oraz zmodernizowanym systemem odwodnienia. Prace rozpoczęły się w listopadzie 2021 r. a zakończą się we wrześniu 2023 r. Również w tym przypadku samorząd pozyskał zewnętrzne dofinansowanie, tym razem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dokłada się również gmina Pruchnik. 
  • Galeria

18 maja odebrano blisko 2,5 kilometrowy odcinek gruntownie odnowionej drogi Hawłowice-Bystrowice. Na jego przebudowę mieszkańcy czekali wiele lat, a udało się ją wykonać dzięki pozyskaniu przez samorząd powiatowy - za pośrednictwem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - dofinansowania z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Koszt budowy wyniósł ponad milion złotych. Wykonano między innymi nową nawierzchnie, pobocza oraz odmulono rowy. - Ogromne podziękowania dla wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, dyrektora generalnego PUW Marcina Zaborniaka i oczywiście posła ziemi jarosławskiej Tadeusza Chrzana Wasz profesjonalizm i życzliwość względem Powiatu Jarosławskiego są trudne do przecenienia - podkreśla starosta jarosławski Stanisław Kłopot. W odbiorze technicznym wzięli udział starosta jarosławski Stanisław Kłopot, wicestarosta Mariusz Trojak, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg z dyr. Pawłem Tworkiem na czele oraz wykonawca robót. 

Warto tu przypomnieć, że na terenie gminy Pruchnik, gdzie znajduje się oddana droga Hawłowice - Bystrowice, jest realizowana kolejna inwestycja drogowa powiatu jarosławskiego, czyli odcinek Pruchnik - Kramarzówka - Helusz. Ta droga łączący dwa powiaty (jarosławski i przemyski) i jest jedną z głównych arterii południowej części powiatu. W tym przypadku przebudowane zostanie 8,5 kilometra drogi, z wymianą nawierzchni, nowymi chodnikami na trasie oraz zmodernizowanym systemem odwodnienia. Prace rozpoczęły się w listopadzie 2021 r. a zakończą się we wrześniu 2023 r. Również w tym przypadku samorząd pozyskał zewnętrzne dofinansowanie, tym razem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dokłada się również gmina Pruchnik.