W rocznicę pierwszego transportu do niemieckiego, nazistowskiego KL Auschwitz - pamięci Ofiar.

  • Wydrukuj
  • Email
  • W rocznicę pierwszego transportu do niemieckiego, nazistowskiego KL Auschwitz - pamięci Ofiar.. 14 czerwca przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Jarosławskie uroczystości w rocznicę pierwszego transportu do KL Auschwitz w którym byli również więźniowie z Jarosławia i okolic, odbyły się – z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej z 14 dywizjonu artylerii samobieżnej - przed pamiątkową tablicą na dworcu PKP. Ich organizatorami byli: Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić przeszłość dla przyszłości” oraz starosta jarosławski Stanisław Kłopot. Tablica poświęcona jest pamięci wszystkich więźniów z powiatu jarosławskiego, których udziałem była wywózka do niemieckich "konzentrazionslagier". Odsłonięto ją w 77. rocznicę pierwszego transportu do KL Auschwitz. Rok później utworzono także izbę pamięci w podziemiach kamienicy przy ul. Słowackiego 1 w Jarosławiu, gdzie w czasie II wojny światowej mieściła się gestapowska katownia, a obecnie jest siedziba Powiatowego Urzędu Pracy. - Warto przypomnieć, że współinicjatorem tych przedsięwzięć, jak również zmiany nazwy placu z „Więźniów Oświęcimia” na plac „Więźniów KL Auschwitz”, co bardziej odpowiada prawdzie historycznej, był ówczesny starosta, a dzisiejszy poseł Tadeusz Chrzan – przypomina starosta Stanisław Kłopot, który skierował do uczestników wydarzenia list: Adam Asnyk pisał swojego czasu słowa, które zdają się być wciąć aktualne: ”Miejcie nadzieję!... Nie tę lichą, marną Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.” Spotykamy się dzisiaj w ważnych dla narodowej pamięci okolicznościach. Ofiary niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady to osoby, którym należy się szczególna atencja i pamięć. Nie sposób wyobrazić sobie myśli tych młodych wielokrotnie ludzi, którzy jechali na śmierć lub katorżniczą pracę. Część z nich na pewno była przerażona, w części z nich rodził się bunt, a jeszcze inni robili posłusznie to, co im kazano. Jest jednak coś co ich łączy – to właśnie nadzieja. Nadzieja na wolność, na lepsze jutro. Pragnę podziękować organizatorom i uczestnikom uroczystości za podtrzymywanie pięknej tradycji upamiętniania polskich dziejów. Taka postawa cieszy i daje nadzieję, na zachowanie naszej tożsamości kulturowej i historycznej. Gośćmi uroczystości byli m.in. poseł Mieczysław Kasprzak, dyrektorzy biur poselskich i senatorskich parlamentarzystów z Jarosławia: minister Anny Schmidt, posła Tadeusza Chrzana i senatora Mieczysława Golby. Byli również archiprezbiter jarosławski ks. płk Andrzej Surowiec i ks. Marian Bocho z jarosławskiej Kolegiaty. Wojewodę podkarpackiego reprezentował dyrektor generalny PUW Marcin Zaborniak, zaś samorząd powiatowy wicestarosta Mariusz Trojak. Nie zabrakło służb mundurowych, harcerzy oraz samorządowców z miasta i powiatu, w tym wiceburmistrza Dariusza Tracza. Co ważne, w uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele rodzin ofiar oraz osobiście blisko stuletni Kazimierz Kopeć - więzień KL Sachsenhausen. Bardzo licznie przybyła młodzież szkolna z klasą mundurową z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących na czele, wraz ze swoimi wychowawcami.
  • Galeria

14 czerwca przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Jarosławskie uroczystości w rocznicę pierwszego transportu do KL Auschwitz w którym byli również więźniowie z Jarosławia i okolic, odbyły się – z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej z 14 dywizjonu artylerii samobieżnej - przed pamiątkową tablicą na dworcu PKP. Ich organizatorami byli: Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić przeszłość dla przyszłości” oraz starosta jarosławski Stanisław Kłopot.

Tablica poświęcona jest pamięci wszystkich więźniów z powiatu jarosławskiego, których udziałem była wywózka do niemieckich "konzentrazionslagier". Odsłonięto ją w 77. rocznicę pierwszego transportu do KL Auschwitz. Rok później utworzono także izbę pamięci w podziemiach kamienicy przy ul. Słowackiego 1 w Jarosławiu, gdzie w czasie II wojny światowej mieściła się gestapowska katownia, a obecnie jest siedziba Powiatowego Urzędu Pracy. - Warto przypomnieć, że współinicjatorem tych przedsięwzięć, jak również zmiany nazwy placu z „Więźniów Oświęcimia” na plac „Więźniów KL Auschwitz”, co bardziej odpowiada prawdzie historycznej, był ówczesny starosta, a dzisiejszy poseł Tadeusz Chrzan – przypomina starosta Stanisław Kłopot, który skierował do uczestników wydarzenia list:

Adam Asnyk pisał swojego czasu słowa, które zdają się być wciąć aktualne:

”Miejcie nadzieję!... Nie tę lichą, marną
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.”

Spotykamy się dzisiaj w ważnych dla narodowej pamięci okolicznościach. Ofiary niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady to osoby, którym należy się szczególna atencja i pamięć.

Nie sposób wyobrazić sobie myśli tych młodych wielokrotnie ludzi, którzy jechali na śmierć lub katorżniczą pracę. Część z nich na pewno była przerażona, w części z nich rodził się bunt, a jeszcze inni robili posłusznie to, co im kazano. Jest jednak coś co ich łączy – to właśnie nadzieja. Nadzieja na wolność, na lepsze jutro.

Pragnę podziękować organizatorom i uczestnikom uroczystości za podtrzymywanie pięknej tradycji upamiętniania polskich dziejów. Taka postawa cieszy i daje nadzieję, na zachowanie naszej tożsamości kulturowej i historycznej.

Gośćmi uroczystości byli m.in. poseł Mieczysław Kasprzak, dyrektorzy biur poselskich i senatorskich parlamentarzystów z Jarosławia: minister Anny Schmidt, posła Tadeusza Chrzana i senatora Mieczysława Golby. Byli również archiprezbiter jarosławski ks. płk Andrzej Surowiec i ks. Marian Bocho z jarosławskiej Kolegiaty. Wojewodę podkarpackiego reprezentował dyrektor generalny PUW Marcin Zaborniak, zaś samorząd powiatowy wicestarosta Mariusz Trojak. Nie zabrakło służb mundurowych, harcerzy oraz samorządowców z miasta i powiatu, w tym wiceburmistrza Dariusza Tracza. Co ważne, w uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele rodzin ofiar oraz osobiście blisko stuletni Kazimierz Kopeć - więzień KL Sachsenhausen. Bardzo licznie przybyła młodzież szkolna z klasą mundurową z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących na czele, wraz ze swoimi wychowawcami.