LII Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

  • Wydrukuj
  • Email
  • LII Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. 31 sierpnia 2022 odbyła się LII Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego.  Radnych powitał Przewodniczący Rady Pan Marian Fedor przedstawiając porządek obrad. Podjęta została uchwała zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok w ramach, której zostały zwiększone m.in. środki na edukację, bieżące wydatki w placówkach oświatowych Powiatu Jarosławskiego. Starosta Jarosławski odczytując projekt uchwały poinformował o przekazaniu środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach, którego zostanie zorganizowany Konkurs „Bitwa Regionów” w trakcie Dożynek Powiatowo-Gminnych w Laszkach. Następnie podjęta została uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/317/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin oraz zasady rozliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w kształceniu na odległość w placówkach prowadzonych przez Powiat Jarosławski.  W ramach podjętej uchwały włączono pedagogów specjalnych. Tygodniowy wymiar czasu pracy nie uległ zmianie, nadal wynosi 22 godziny.
  • Galeria

31 sierpnia 2022 odbyła się LII Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego.  Radnych powitał Przewodniczący Rady Pan Marian Fedor przedstawiając porządek obrad.

Podjęta została uchwała zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok w ramach, której zostały zwiększone m.in. środki na edukację, bieżące wydatki w placówkach oświatowych Powiatu Jarosławskiego. Starosta Jarosławski odczytując projekt uchwały poinformował o przekazaniu środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach, którego zostanie zorganizowany Konkurs „Bitwa Regionów” w trakcie Dożynek Powiatowo-Gminnych w Laszkach.

Następnie podjęta została uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/317/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin oraz zasady rozliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w kształceniu na odległość w placówkach prowadzonych przez Powiat Jarosławski.  W ramach podjętej uchwały włączono pedagogów specjalnych. Tygodniowy wymiar czasu pracy nie uległ zmianie, nadal wynosi 22 godziny.