Nowy rok szkolny 2022/2023

  • Wydrukuj
  • Email
  • Nowy rok szkolny 2022/2023. W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu odbyło się szczególne rozpoczęcie roku szkolnego. Szczególne dlatego, że społeczność szkolna przywitała nową dyrektor - Dorotę Kaletę. W uroczystościach uczestniczyli: Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot oraz, w zastępstwie naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Anna Petynia. W uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu uczestniczyła Anna Petynia z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Wspierała, w pierwszym dniu pełnienia funkcji, nową dyrektor - Joannę Gierczak. Starosta Stanisław Kłopot wziął udział także w inauguracji roku szkolnego w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Takimi słowami podzielił się z uczniami, nauczycielami oraz całą społecznością szkolną: 1 września jest szczególną datą w historii Polski i w historii wszystkich szkół, gdyż nierozerwalnie wiąże się z kolejną rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz z początkiem nowego roku szkolnego. Czy na pewno nowego? Z jednej strony „tak”, bo do szkoły została przyjęta duża grupa pierwszoklasistów, dla których szkoła tzw. średnia to ich kolejny etap edukacyjnej przygody, to nowe otoczenie, nowi nauczyciele, koleżanki i koledzy. To nowe oczekiwania, obawy, niewiadome, ale i też nowe wyzwania i bardziej zaawansowane meandry wiedzy zawodowej i ogólnokształcącej. Dla większości uczniów i nauczycieli ten „nowy rok szkolny” to zwykłe przejście do kolejnej klasy, realizowanie tych samych obowiązków, planowanie nowych przedsięwzięć, doskonalenie swojej pracy i kontynuowanie tego, co kiedyś zostało rozpoczęte. Na pewno nowy rok szkolny jest nowym wyzwaniem i nowym przedsięwzięciem dla nowej Pani Dyrektor Szkoły – Pani Doroty Kalety, którą z tego miejsca serdecznie witam i Państwu przedstawiam. Ufam, że powierzenie Jej obowiązków dyrektora szkoły to dobry krok w kierunku podniesienia, jakości pracy szkoły, budowania jej pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym oraz szerokiej promocji zawodów budowlanych i liceum o profilu wojskowym wszystkimi możliwymi środkami i narzędziami. Na sercu leży mi to, aby współpraca Pani Dyrektor, Grona i wszystkich pracowników szkoły przyniosła pozytywne efekty edukacyjne, wychowawcze i społeczne, z których pełnymi garściami będą korzystać uczniowie szkoły, ich rodzice i całe środowisko. Szanowni Pedagodzy i Wychowawcy! Wiedząc jak trudna jest praca nauczyciela, jak wymagająca i coraz bardziej skomplikowana, z nowym rokiem szkolnym życzę Państwu nowych, sił, energii, dobrych rozwiązań i zapału do pracy z tymi młodymi, kochanymi, ale jakże wymagającymi ludźmi. Życzę kreatywności, dobrych pomysłów i przestrzeni do realizacji planów zawodowych i osobistych. Droga Młodzieży! Cieszę się, że wraz z Wami mogę w tej szkole rozpoczynać nowy rok szkolny. Niech ten rok i pobyt w tej szkole będzie dla was ciekawym czasem, w którym zdobywać będziecie nie tylko nową wiedzę i umiejętności, ale kształtować będziecie godne postawy ucznia i Polaka, takie jak wrażliwość na piękno, dobro, sprawiedliwość, chęć niesienia pomocy, korzystanie z zasobów dóbr kultury i sztuki, dbanie o dobre imię szkoły i ojczyzny, w której się uczycie i żyjecie. Pamiętajcie, że szkoła, do której uczęszczacie zapewni Wam wiele możliwości podniesienia poziomu swoich kompetencji zawodowych, społecznych i emocjonalnych, a tylko od Was zależy na ile z tego skorzystacie i co dla siebie zaabsorbujecie. Dziękując Państwu za uwagę, wszystkim życzę spokojnego i bogatego w dobre wydarzenia roku szkolnego 2022/2023.
  • Galeria

W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu odbyło się szczególne rozpoczęcie roku szkolnego. Szczególne dlatego, że społeczność szkolna przywitała nową dyrektor - Dorotę Kaletę. W uroczystościach uczestniczyli: Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot oraz, w zastępstwie naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Anna Petynia.

W uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu uczestniczyła Anna Petynia z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Wspierała, w pierwszym dniu pełnienia funkcji, nową dyrektor - Joannę Gierczak.

Starosta Stanisław Kłopot wziął udział także w inauguracji roku szkolnego w Szkole Mistrzostwa Sportowego.

Takimi słowami podzielił się z uczniami, nauczycielami oraz całą społecznością szkolną:

1 września jest szczególną datą w historii Polski i w historii wszystkich szkół, gdyż nierozerwalnie wiąże się z kolejną rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz z początkiem nowego roku szkolnego.

Czy na pewno nowego? Z jednej strony „tak”, bo do szkoły została przyjęta duża grupa pierwszoklasistów, dla których szkoła tzw. średnia to ich kolejny etap edukacyjnej przygody, to nowe otoczenie, nowi nauczyciele, koleżanki i koledzy. To nowe oczekiwania, obawy, niewiadome, ale i też nowe wyzwania i bardziej zaawansowane meandry wiedzy zawodowej i ogólnokształcącej.

Dla większości uczniów i nauczycieli ten „nowy rok szkolny” to zwykłe przejście do kolejnej klasy, realizowanie tych samych obowiązków, planowanie nowych przedsięwzięć, doskonalenie swojej pracy i kontynuowanie tego, co kiedyś zostało rozpoczęte.

Na pewno nowy rok szkolny jest nowym wyzwaniem i nowym przedsięwzięciem dla nowej Pani Dyrektor Szkoły – Pani Doroty Kalety, którą z tego miejsca serdecznie witam i Państwu przedstawiam. Ufam, że powierzenie Jej obowiązków dyrektora szkoły to dobry krok w kierunku podniesienia, jakości pracy szkoły, budowania jej pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym oraz szerokiej promocji zawodów budowlanych i liceum o profilu wojskowym wszystkimi możliwymi środkami i narzędziami. Na sercu leży mi to, aby współpraca Pani Dyrektor, Grona i wszystkich pracowników szkoły przyniosła pozytywne efekty edukacyjne, wychowawcze i społeczne, z których pełnymi garściami będą korzystać uczniowie szkoły, ich rodzice i całe środowisko.

Szanowni Pedagodzy i Wychowawcy!

Wiedząc jak trudna jest praca nauczyciela, jak wymagająca i coraz bardziej skomplikowana, z nowym rokiem szkolnym życzę Państwu nowych, sił, energii, dobrych rozwiązań i zapału do pracy z tymi młodymi, kochanymi, ale jakże wymagającymi ludźmi. Życzę kreatywności, dobrych pomysłów i przestrzeni do realizacji planów zawodowych i osobistych.

Droga Młodzieży!

Cieszę się, że wraz z Wami mogę w tej szkole rozpoczynać nowy rok szkolny. Niech ten rok i pobyt w tej szkole będzie dla was ciekawym czasem, w którym zdobywać będziecie nie tylko nową wiedzę i umiejętności, ale kształtować będziecie godne postawy ucznia i Polaka, takie jak wrażliwość na piękno, dobro, sprawiedliwość, chęć niesienia pomocy, korzystanie z zasobów dóbr kultury i sztuki, dbanie o dobre imię szkoły i ojczyzny, w której się uczycie i żyjecie.

Pamiętajcie, że szkoła, do której uczęszczacie zapewni Wam wiele możliwości podniesienia poziomu swoich kompetencji zawodowych, społecznych i emocjonalnych, a tylko od Was zależy na ile z tego skorzystacie i co dla siebie zaabsorbujecie.

Dziękując Państwu za uwagę, wszystkim życzę spokojnego i bogatego w dobre wydarzenia roku szkolnego 2022/2023.