Jarosławskie Obchody Dnia Sybiraka

  • Wydrukuj
  • Email
  • Jarosławskie Obchody Dnia Sybiraka. 17 września – w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę z 1939 r. – obchodzony jest Dzień Sybiraka, który upamiętnia wszystkich Polaków zesłanych na Syberię oraz inne tereny Rosji i Związku Sowieckiego. Obchody w Jarosławiu odbyły się 20 września 2022 r. Rozpoczęły się tradycyjnie, mszą świętą w intencji zmarłych Sybiraków i pozostałych na Syberii oraz zmarłych w ojczyźnie i żołnierzy, którzy swoje życie oddali na wszystkich frontach świata. Samorząd powiatowy reprezentował wicestarosta jarosławski Mariusz Trojak, który w hołdzie zesłanym, złożył kwiaty pod pomnikiem Bohaterów II Wojny Światowej. W latach 1939–1941 przeprowadzono w sumie cztery masowe deportacje ludności cywilnej w głąb ZSRS z terenów zajętych przez Związek Sowiecki. W lutym 1940 r. doszło do pierwszej wywózki o charakterze masowym. Podczas okupacji sowieckiej, do 1941 r., przeprowadzono jeszcze trzy masowe deportacje – w kwietniu i czerwcu 1940 oraz w czerwcu 1941 r. Głównymi obszarami, do których trafiały osoby deportowane, były Syberia, Kazachstan i północ europejskiej części Związku Sowieckiego. Do dziś nie jest znana liczba osób, którym udało się z Sybiru powrócić. Źródło: dzieje.pl
  • Galeria

17 września – w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę z 1939 r. – obchodzony jest Dzień Sybiraka, który upamiętnia wszystkich Polaków zesłanych na Syberię oraz inne tereny Rosji i Związku Sowieckiego.

Obchody w Jarosławiu odbyły się 20 września 2022 r. Rozpoczęły się tradycyjnie, mszą świętą w intencji zmarłych Sybiraków i pozostałych na Syberii oraz zmarłych w ojczyźnie i żołnierzy, którzy swoje życie oddali na wszystkich frontach świata. Samorząd powiatowy reprezentował wicestarosta jarosławski Mariusz Trojak, który w hołdzie zesłanym, złożył kwiaty pod pomnikiem Bohaterów II Wojny Światowej.

W latach 1939–1941 przeprowadzono w sumie cztery masowe deportacje ludności cywilnej w głąb ZSRS z terenów zajętych przez Związek Sowiecki. W lutym 1940 r. doszło do pierwszej wywózki o charakterze masowym. Podczas okupacji sowieckiej, do 1941 r., przeprowadzono jeszcze trzy masowe deportacje – w kwietniu i czerwcu 1940 oraz w czerwcu 1941 r. Głównymi obszarami, do których trafiały osoby deportowane, były Syberia, Kazachstan i północ europejskiej części Związku Sowieckiego. Do dziś nie jest znana liczba osób, którym udało się z Sybiru powrócić.

Źródło: dzieje.pl