Uroczystość nadania sztandaru dla Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

  • Wydrukuj
  • Email
  • Uroczystość nadania sztandaru dla Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu. 27 września 2022 roku odbyła się uroczystość nadania sztandaru  dla Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu. Powiat Jarosławski reprezentował Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot. W kościele św. Józefa Sebastiana Biskupa w Przemyślu odbyła się msza św. pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego abpa Adama Szala, podczas której nastąpiło poświęcenie sztandaru. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu Pani Barbara Stawarz powitała zaproszonych gości na tej podniosłej uroczystości. W dalszej części  odbyła się prezentacja sztandaru, wbicie gwoździ pamiątkowych, wręczenie odznaczeń państwowych oraz uhonorowani zostali pracownicy i osoby zasłużone dla szpitala. Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot przekazał list gratulacyjny oraz złożył najserdeczniejsze życzenia organizatorom wydarzenia - składam serdeczne gratulacje z okazji nadania sztandaru dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. To dla mnie zaszczyt być tutaj z Państwem w tym uroczystym dniu.Nadanie Sztandaru to podniosła chwila w życiu społeczności Szpitala, która na trwałe zapisze się w jego historii. Patron – święty Ojciec Pio, który Was strzeże, jest postacią ucząc nas wszystkich pokory w codziennych trudach życia. Sztandar symbolizuje wartości, jakich ma strzec organ, który go otrzymuje. Jest nośnikiem tożsamości, to symbol więzi społeczności z tradycją. Posiadanie go to swojego rodzaju nobilitacja, poświadczenie przynależności do wspólnoty. To wyróżnienie, a także zaszczyt uczestniczenia w różnych wydarzeniach pod jego skrzydłem.Niech otrzymany sztandar napawa Państwa dumą, Patron niech Wam przewodzi, a dalsza praca niech będzie owocna i przynosząca dużo satysfakcji.
  • Galeria

27 września 2022 roku odbyła się uroczystość nadania sztandaru  dla Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu. Powiat Jarosławski reprezentował Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot.

W kościele św. Józefa Sebastiana Biskupa w Przemyślu odbyła się msza św. pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego abpa Adama Szala, podczas której nastąpiło poświęcenie sztandaru.

 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu Pani Barbara Stawarz powitała zaproszonych gości na tej podniosłej uroczystości.

W dalszej części  odbyła się prezentacja sztandaru, wbicie gwoździ pamiątkowych, wręczenie odznaczeń państwowych oraz uhonorowani zostali pracownicy i osoby zasłużone dla szpitala.

Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot przekazał list gratulacyjny oraz złożył najserdeczniejsze życzenia organizatorom wydarzenia - składam serdeczne gratulacje z okazji nadania sztandaru dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. To dla mnie zaszczyt być tutaj z Państwem w tym uroczystym dniu.Nadanie Sztandaru to podniosła chwila w życiu społeczności Szpitala, która na trwałe zapisze się w jego historii. Patron – święty Ojciec Pio, który Was strzeże, jest postacią ucząc nas wszystkich pokory w codziennych trudach życia. Sztandar symbolizuje wartości, jakich ma strzec organ, który go otrzymuje. Jest nośnikiem tożsamości, to symbol więzi społeczności z tradycją. Posiadanie go to swojego rodzaju nobilitacja, poświadczenie przynależności do wspólnoty. To wyróżnienie, a także zaszczyt uczestniczenia w różnych wydarzeniach pod jego skrzydłem.Niech otrzymany sztandar napawa Państwa dumą, Patron niech Wam przewodzi, a dalsza praca niech będzie owocna i przynosząca dużo satysfakcji.