Odbiór chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy-Duńkowice w m. Charytany.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Odbiór chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy-Duńkowice w m. Charytany.. W dniu 08 grudnia 2022 nastąpił odbiór chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy-Duńkowice w m. Charytany. To kontynuacja budowy ciągu pieszego na odcinku od świetlicy wiejskiej do mostu na rzece Szkło. Wartość inwestycji : 114 700,00 zł brutto. W ramach inwestycji wykonany został chodnik z kostki brukowej wraz z kanałem technologicznym i kanalizacją deszczową Inwestycja współfinansowana została z Gminą Laszki.
  • Galeria

W dniu 08 grudnia 2022 nastąpił odbiór chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy-Duńkowice w m. Charytany.

To kontynuacja budowy ciągu pieszego na odcinku od świetlicy wiejskiej do mostu na rzece Szkło.

Wartość inwestycji : 114 700,00 zł brutto.

W ramach inwestycji wykonany został chodnik z kostki brukowej wraz z kanałem technologicznym i kanalizacją deszczową

Inwestycja współfinansowana została z Gminą Laszki.