LVII Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

  • Wydrukuj
  • Email
  • LVII Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. 9 grudnia 2022 roku odbyła się LVII Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, Starosta Powiatu Jarosławskiego Stanisław Kłopot przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy LVI a LVII sesją Rady Powiatu. Rada Powiatu Jarosławskiego podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2022. Zwiększył się plan wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2022 rok o kwotę 479 826 zł w dziale Oświata i Wychowanie oraz w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza. Środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność szkół ponad podstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski. Fot. Monika Maj-Lichończak
  • Galeria

9 grudnia 2022 roku odbyła się LVII Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, Starosta Powiatu Jarosławskiego Stanisław Kłopot przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy LVI a LVII sesją Rady Powiatu.

Rada Powiatu Jarosławskiego podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2022. Zwiększył się plan wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2022 rok o kwotę 479 826 zł w dziale Oświata i Wychowanie oraz w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza. Środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność szkół ponad podstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski.

 

Fot. Monika Maj-Lichończak