Odbiór drogi powiatowej nr 1729 R - ul.Zwierzynieckiej

  • Wydrukuj
  • Email
  • Odbiór drogi powiatowej nr 1729 R - ul.Zwierzynieckiej. 21 grudnia 2022 r. odbył się odbiór zmodernizowanej drogi powiatowej nr 1729 R - ul. Zwierzyniecka Wartość inwestycji to 498 127,86 zł, współfinansowana z budżetu Gminy Miejskiej w Jarosławiu (249 063,93 zł) oraz z budżetu Powiatu Jarosławskiego (249 063,93 zł) W ramach inwestycji wykonano: 220 mb nawierzchni bitumicznej wymieniono 280 mb zniszczonego krawężnika drogowego wzdłuż krawężnika wykonano opaskę bezpieczeństwa- 0,40 m. wykonano z kostki brukowej miejsca postojowe ( 5 szt.) W dzisiejszym odbiorze uczestniczył Wicestarosta Powiatu Jarosławskiego Mariusz Trojak, Radni Powiatowi : Kamil Dziukiewicz, Grażyna Strzelec, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek wraz z pracownikami oraz dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej Magdalena Zarębska-Lorenowicz. PZD Jarosław
  • Galeria

21 grudnia 2022 r. odbył się odbiór zmodernizowanej drogi powiatowej nr 1729 R - ul. Zwierzyniecka

Wartość inwestycji to 498 127,86 zł, współfinansowana z budżetu Gminy Miejskiej w Jarosławiu (249 063,93 zł) oraz z budżetu Powiatu Jarosławskiego (249 063,93 zł)

W ramach inwestycji wykonano:

🟢 220 mb nawierzchni bitumicznej

🟢 wymieniono 280 mb zniszczonego krawężnika drogowego

🟢 wzdłuż krawężnika wykonano opaskę bezpieczeństwa- 0,40 m.

🟢 wykonano z kostki brukowej miejsca postojowe ( 5 szt.)

W dzisiejszym odbiorze uczestniczył Wicestarosta Powiatu Jarosławskiego Mariusz Trojak, Radni Powiatowi : Kamil Dziukiewicz, Grażyna Strzelec, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek wraz z pracownikami oraz dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej Magdalena Zarębska-Lorenowicz.

📸PZD Jarosław