Dodatkowe środki w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dla Powiatu Jarosławskiego

  • Wydrukuj
  • Email
  • Dodatkowe środki w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dla Powiatu Jarosławskiego. W dniu 9 stycznia 2023 roku starosta jarosławski Stanisław Kłopot wziął udział w konferencji prasowej z wojewodą podkarpackim Ewą Leniart oraz starostą brzozowskim Zdzisławem Szmyd. Tematem konferencji były dodatkowe środki w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart poinformowała, iż decyzją ministra infrastruktury województwo podkarpackie otrzymało  dodatkowe wsparcie w kwocie prawie 23 mln zł , co pozwoli zawrzeć umowy na organizację transportu publicznego z wszystkimi podmiotami, które przystąpiły do naboru. W związku z tym fundusz w  województwie podkarpackim w roku 2023 osiągnie rekordową kwotę w wysokości prawie 75 mln.W listopadzie ubiegłego roku wojewoda dokonała rozstrzygnięcia naboru złożonych wniosków o objęcie w roku 2023 dopłatą do przewozów autobusowych. Przystąpiło do niego w sumie 50 organizatorów: 39 gmin, 1 związek międzygminny, 2 związki powiatowo–gminne i 8 powiatów. Oznacza to, że wszyscy organizatorzy, którzy ubiegali się o dofinansowanie przewozów autobusowych otrzymają wsparcie według złożonego zapotrzebowania. Środki pozwolą na dofinansowanie 416 linii komunikacyjnych przy łącznej liczbie 25 mln wozokilometrów. Kwota dopłaty będzie wynosić nie więcej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozów o charakterze użyteczności publicznej, przy wkładzie własnym organizatora w wysokości nie mniejszej niż 10% ceny usługi. – To bardzo istotne wsparcie ze strony rządu, które pozwala nam – samorządom powiatowym rozwiązywać problemy związane z tzw. wykluczeniem komunikacyjnym. Na terenie powiatu jarosławskiego mamy 71 linii, które objęte są dofinansowaniem. Na ten rok otrzymaliśmy prawie 10 mln 300 tys.zł wsparcia – mówił starosta jarosławski Stanisław Kłopot. Fot. PUW w Rzeszowie, https://rzeszow.uw.gov.pl/
  • Galeria

W dniu 9 stycznia 2023 roku starosta jarosławski Stanisław Kłopot wziął udział w konferencji prasowej z wojewodą podkarpackim Ewą Leniart oraz starostą brzozowskim Zdzisławem Szmyd. Tematem konferencji były dodatkowe środki w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart poinformowała, iż decyzją ministra infrastruktury województwo podkarpackie otrzymało  dodatkowe wsparcie w kwocie prawie 23 mln zł , co pozwoli zawrzeć umowy na organizację transportu publicznego z wszystkimi podmiotami, które przystąpiły do naboru. W związku z tym fundusz w  województwie podkarpackim w roku 2023 osiągnie rekordową kwotę w wysokości prawie 75 mln.W listopadzie ubiegłego roku wojewoda dokonała rozstrzygnięcia naboru złożonych wniosków o objęcie w roku 2023 dopłatą do przewozów autobusowych. Przystąpiło do niego w sumie 50 organizatorów: 39 gmin, 1 związek międzygminny, 2 związki powiatowo–gminne i 8 powiatów. Oznacza to, że wszyscy organizatorzy, którzy ubiegali się o dofinansowanie przewozów autobusowych otrzymają wsparcie według złożonego zapotrzebowania. Środki pozwolą na dofinansowanie 416 linii komunikacyjnych przy łącznej liczbie 25 mln wozokilometrów. Kwota dopłaty będzie wynosić nie więcej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozów o charakterze użyteczności publicznej, przy wkładzie własnym organizatora w wysokości nie mniejszej niż 10% ceny usługi.

– To bardzo istotne wsparcie ze strony rządu, które pozwala nam – samorządom powiatowym rozwiązywać problemy związane z tzw. wykluczeniem komunikacyjnym. Na terenie powiatu jarosławskiego mamy 71 linii, które objęte są dofinansowaniem. Na ten rok otrzymaliśmy prawie 10 mln 300 tys. wsparcia – mówił starosta jarosławski Stanisław Kłopot.

 Fot. PUW w Rzeszowie, https://rzeszow.uw.gov.pl/