LX Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

  • Wydrukuj
  • Email
  • LX Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. 30 stycznia 2023 roku odbyła się LX Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Marian Fedor przedstawiając porządek obrad. Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot przedstawił informacje z prac Zarządu Powiatu Jarosławskiego w okresie pomiędzy Sesjami. Rada Powiatu Jarosławskiego podjęła m.in. uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2023 zwiększająca plan dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego o kwotę 1 180 258,92 zł w działach  oświata i wychowanie, powiatowe urzędy pracy oraz rodzina. Rada podjęła również uchwały, m.in. o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w klasie LO Ia w IV Liceum Ogólnokształcącym w Jarosławiu wchodzącym w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tym oddziale oraz uchwałę o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w klasie LO Ib w IV Liceum Ogólnokształcącym w Jarosławiu wchodzącym w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tym oddziale oraz uchwałę o likwidacji  z dniem 31 sierpnia 2023 r. VII Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu wchodzące w skład Zespołu Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie- Skłodowskiej w Jarosławiu ze względu na brak zainteresowania wśród młodzieży tym kierunkiem. Podjęta została również uchwała  w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się zaliczkowe środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku. Rada przyjęła sprawozdanie Starosty Jarosławskiego z prac Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku działającego przy Staroście Jarosławskim za 2022 r. ,plan pracy Rady Powiatu Jarosławskiego na 2023 r. oraz sprawozdanie z pracy Komisji Stałych Rady za 2022 r. Starosta jarosławski Stanisław Kłopot, przy okazji podjęcia uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego Powiatu Jarosławskiego za 2022 r., oraz przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu na terenie Powiatu Jarosławskiego za 2022 rok. podziękował strażakom PSP i OSP oraz policjantom za zaangażowanie i pracę podczas pandemii oraz wojny w Ukrainie. Fot.Monika Maj-Lichończak
  • Galeria

30 stycznia 2023 roku odbyła się LX Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Marian Fedor przedstawiając porządek obrad.

Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot przedstawił informacje z prac Zarządu Powiatu Jarosławskiego w okresie pomiędzy Sesjami. Rada Powiatu Jarosławskiego podjęła m.in. uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2023 zwiększająca plan dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego o kwotę 1 180 258,92 zł w działach  oświata i wychowanie, powiatowe urzędy pracy oraz rodzina.

Rada podjęła również uchwały, m.in. o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w klasie LO Ia w IV Liceum Ogólnokształcącym w Jarosławiu wchodzącym w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tym oddziale oraz uchwałę o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w klasie LO Ib w IV Liceum Ogólnokształcącym w Jarosławiu wchodzącym w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tym oddziale oraz uchwałę o likwidacji  z dniem 31 sierpnia 2023 r. VII Liceum Ogólnokształcące
w Jarosławiu wchodzące w skład Zespołu Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie- Skłodowskiej w Jarosławiu ze względu na brak zainteresowania wśród młodzieży tym kierunkiem.

Podjęta została również uchwała  w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się zaliczkowe środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

Rada przyjęła sprawozdanie Starosty Jarosławskiego z prac Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku działającego przy Staroście Jarosławskim za 2022 r. ,plan pracy Rady Powiatu Jarosławskiego na 2023 r. oraz sprawozdanie z pracy Komisji Stałych Rady za 2022 r.

Starosta jarosławski Stanisław Kłopot, przy okazji podjęcia uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego Powiatu Jarosławskiego za 2022 r., oraz przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu na terenie Powiatu Jarosławskiego za 2022 rok. podziękował strażakom PSP i OSP oraz policjantom za zaangażowanie i pracę podczas pandemii oraz wojny w Ukrainie.

Fot.Monika Maj-Lichończak