LXV sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

  • Wydrukuj
  • Email
  • LXV sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. 29 maja odbyła się LXV sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Podjęto uchwały dotyczące zmian budżetowych, m.in. dotyczących przewozów autobusowych czy oświaty, a także w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zabezpieczona została kwota 978 tys. zł. w związku z przewidzianymi pracami przy budynku przyszłej siedziby Powiatowego Ogniska Baletowego przy ul. Tarnowskiego. 464 tys. zł. to pieniądze, które pochodzą z promesy otrzymanej od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 50 tys. zł od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, natomiast pozostała część środków pochodzi z budżetu Powiatu Jarosławskiego. Inną ważną zmianą było wprowadzenie kwoty 280 tys. zł w dziale oświata i wychowanie na dokumentację techniczną, w związku z planowanym utworzeniem Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSTiO w Jarosławiu. Rada Powiatu przyjęła zmianę budżetową dotyczącą dróg powiatowych. Z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, zostały wprowadzone środki finansowe pochodzące z Gmin, kolejno: Jarosław, Rokietnica oraz Wiązownica, które będą współfinansowały inwestycje drogowe wraz z Powiatem Jarosławskim:60 tys. zł - kwota na realizację zadania : „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1788R Dojazd do rampy ładunkowej Munina oraz drogi nr 1788R Munina – Morawsko, 100 tys. zł – kwota na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice –Rokietnica, 100 tys. zł – kwota na realizację zadania : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w m. Piwoda - budowa chodnika”. Dodatkowo 100 tys. zł wkładu własnego Powiatu Jarosławskiego.Ponadto, w kwocie 450 220 zł zostanie dofinansowane zadanie - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy i Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice”. Wprowadzono również kwotę 1.108.889 zł. jako wkład własny Powiatu na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R” ul. Sanowa w Radymnie, środki z dofinansowania tego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wkład własny Gminy Radymno wprowadzono na wcześniejszych sesjach. Na początku czerwca zostanie podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie tego zadania. W kolejnym punkcie obrad, została przyjęta uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego. Rada Powiatu przyjęła uchwałę o likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie Skłodowskiej w Jarosławiu. W roku 2017/2018 szkoła nie prowadziła naboru, w następnych latach nie udało się zrekrutować odpowiedniej liczny uczniów aby otworzyć I klasę. W związku z tym nie istnieje potrzeba zabezpieczenia kontynuowania nauki w Liceum Ogólnokształcącym ze względu na brak uczniów. Wśród podjętych spraw było także przyjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania „Rocznego programu współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” oraz zapoznali się także z „Oceną Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2022”, przygotowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zdj. Iwona Rogus/RPP
  • Galeria

29 maja odbyła się LXV sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Podjęto uchwały dotyczące zmian budżetowych, m.in. dotyczących przewozów autobusowych czy oświaty, a także w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zabezpieczona została kwota 978 tys. zł. w związku z przewidzianymi pracami przy budynku przyszłej siedziby Powiatowego Ogniska Baletowego przy ul. Tarnowskiego. 464 tys. zł. to pieniądze, które pochodzą z promesy otrzymanej od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 50 tys. zł od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, natomiast pozostała część środków pochodzi z budżetu Powiatu Jarosławskiego.

Inną ważną zmianą było wprowadzenie kwoty 280 tys. zł w dziale oświata i wychowanie na dokumentację techniczną, w związku z planowanym utworzeniem Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSTiO w Jarosławiu.

Rada Powiatu przyjęła zmianę budżetową dotyczącą dróg powiatowych. Z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, zostały wprowadzone środki finansowe pochodzące z Gmin, kolejno: Jarosław, Rokietnica oraz Wiązownica, które będą współfinansowały inwestycje drogowe wraz z Powiatem Jarosławskim:

  • 60 tys. zł - kwota na realizację zadania : „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1788R Dojazd do rampy ładunkowej Munina oraz drogi nr 1788R Munina – Morawsko,
  • 100 tys. zł – kwota na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice –Rokietnica,
  • 100 tys. zł – kwota na realizację zadania : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w m. Piwoda - budowa chodnika”. Dodatkowo 100 tys. zł wkładu własnego Powiatu Jarosławskiego.

Ponadto, w kwocie 450 220 zł zostanie dofinansowane zadanie - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy i Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice”.

Wprowadzono również kwotę 1.108.889 zł. jako wkład własny Powiatu na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R” ul. Sanowa w Radymnie, środki z dofinansowania tego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wkład własny Gminy Radymno wprowadzono na wcześniejszych sesjach. Na początku czerwca zostanie podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie tego zadania.

W kolejnym punkcie obrad, została przyjęta uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego.

Rada Powiatu przyjęła uchwałę o likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie Skłodowskiej w Jarosławiu. W roku 2017/2018 szkoła nie prowadziła naboru, w następnych latach nie udało się zrekrutować odpowiedniej liczny uczniów aby otworzyć I klasę. W związku z tym nie istnieje potrzeba zabezpieczenia kontynuowania nauki w Liceum Ogólnokształcącym ze względu na brak uczniów.

Wśród podjętych spraw było także przyjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania „Rocznego programu współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” oraz zapoznali się także z „Oceną Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2022”, przygotowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Zdj. Iwona Rogus/RPP