Dofinansowanie dla COM w Jarosławiu z funduszu medycznego, subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Dofinansowanie dla COM w Jarosławiu z funduszu medycznego, subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych.. 29 września 2023 roku przy Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu odbył się briefing prasowy, w którym uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Członek Zarządu Powiatu Jarosławskiego Marek Kisielewicz, Radny Powiatu Jarosławskiego, Członek Komisji Rodziny, Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej Kamil Dziukiewicz, Zastępca Dyrektora COM ds. Medycznych Ewa Dziedzic oraz przedstawiciele personelu szpitala. Podczas briefingu Poseł Tadeusz Chrzan przekazał informację przedstawicielom szpitala o dotacji 14 650 000 zł, z Ministerstwa Zdrowia, która zostanie przeznaczona na modernizację, przebudowę lub doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR. - Cieszę się, że COM otrzymał tak duże wsparcie. Dziękuję Panu Posłowi Tadeuszowi Chrzanowi za wspieranie naszej lokalnej infrastruktury, za zaangażowanie na rzecz szpitala i nie tylko. Doposażenie SOR-u w Jarosławiu jest niezwykle potrzebne, wręcz priorytetowe dla dobra naszych pacjentów. – zaznaczył Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot W ramach realizacji projektu planowany jest zakup sprzętu diagnostycznego, informatycznego, ale także przebudowa pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR tj. Działu Diagnostyki Obrazowej, Pracowni Endoskopii, Laboratorium Analitycznego i Pracowni Mikrobiologii. Zastępca Dyrektora COM ds. Medycznych Ewa Dziedzic, przedstawiła listę sprzętów, które zostaną zakupione. - Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego i dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych, pozwoli na efektywne wykorzystanie specjalistycznego sprzętu medycznego oraz zapewnienie profesjonalnej diagnostyki, poprzez dostęp do nowych technologii. – mówiła Ewa Dziedzic W ramach inwestycji realizowanych w projekcie planowany jest m. in. zakup Tomografu komputerowego (4 400 000zł). Dofinansowanie pozwoli również na modernizację Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, Pracowni Mikrobiologii, Pracowni Endoskopii. Istotnym elementem jest również utworzenie poczty pneumatycznej łączącej SOR z laboratorium. Poczta pneumatyczna w szpitalu skraca czas badań próbek materiału biologicznego, gdyż czas transportu materiału z oddziału do laboratorium najczęściej nie przekracza 60 sekund. Dzięki systemowi poczty pneumatycznej lekarze mogą szybciej otrzymać wyniki badań i postawić właściwą diagnozę. W ramach dofinansowania planowany jest też zakup Aparatu cyfrowego RTG przyłóżkowego z możliwością diagnostyki dzieci i noworodków (700 000 zł), 3 aparaty USG (1 200 080 zł), Videolaryngoskopu ( 15 000 zł) oraz skanera naczyń krwionośnych ( 12 000 zł). Dzięki otrzymanym środkom zostanie również wdrożony oraz uruchomiony portal umożliwiający prezentację na zewnątrz wyników dla pacjentów Działu Diagnostyki Obrazowej. Z otrzymanych środków zostaną przeprowadzone również prace remontowe w szatniach dla pracowników. Materiał źródłowy: COM w Jarosławiu, zdj. Dorota Pupka
  • Galeria

29 września 2023 roku przy Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu odbył się briefing prasowy, w którym uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Członek Zarządu Powiatu Jarosławskiego Marek Kisielewicz, Radny Powiatu Jarosławskiego, Członek Komisji Rodziny, Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej Kamil Dziukiewicz, Zastępca Dyrektora COM ds. Medycznych Ewa Dziedzic oraz przedstawiciele personelu szpitala.

Podczas briefingu Poseł Tadeusz Chrzan przekazał informację przedstawicielom szpitala o dotacji 14 650 000 zł, z Ministerstwa Zdrowia, która zostanie przeznaczona na modernizację, przebudowę lub doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR.

- Cieszę się, że COM otrzymał tak duże wsparcie. Dziękuję Panu Posłowi Tadeuszowi Chrzanowi za wspieranie naszej lokalnej infrastruktury, za zaangażowanie na rzecz szpitala i nie tylko. Doposażenie SOR-u w Jarosławiu jest niezwykle potrzebne, wręcz priorytetowe dla dobra naszych pacjentów. – zaznaczył Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot

W ramach realizacji projektu planowany jest zakup sprzętu diagnostycznego, informatycznego, ale także przebudowa pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR tj. Działu Diagnostyki Obrazowej, Pracowni Endoskopii, Laboratorium Analitycznego i Pracowni Mikrobiologii.

Zastępca Dyrektora COM ds. Medycznych Ewa Dziedzic, przedstawiła listę sprzętów, które zostaną zakupione.

- Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego i dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych, pozwoli na efektywne wykorzystanie specjalistycznego sprzętu medycznego oraz zapewnienie profesjonalnej diagnostyki, poprzez dostęp do nowych technologii. – mówiła Ewa Dziedzic

W ramach inwestycji realizowanych w projekcie planowany jest m. in. zakup Tomografu komputerowego (4 400 000zł). Dofinansowanie pozwoli również na modernizację Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, Pracowni Mikrobiologii, Pracowni Endoskopii. Istotnym elementem jest również utworzenie poczty pneumatycznej łączącej SOR z laboratorium. Poczta pneumatyczna w szpitalu skraca czas badań próbek materiału biologicznego, gdyż czas transportu materiału z oddziału do laboratorium najczęściej nie przekracza 60 sekund. Dzięki systemowi poczty pneumatycznej lekarze mogą szybciej otrzymać wyniki badań i postawić właściwą diagnozę.

W ramach dofinansowania planowany jest też zakup Aparatu cyfrowego RTG przyłóżkowego z możliwością diagnostyki dzieci i noworodków (700 000 zł), 3 aparaty USG (1 200 080 zł), Videolaryngoskopu ( 15 000 zł) oraz skanera naczyń krwionośnych ( 12 000 zł). Dzięki otrzymanym środkom zostanie również wdrożony oraz uruchomiony portal umożliwiający prezentację na zewnątrz wyników dla pacjentów Działu Diagnostyki Obrazowej.

Z otrzymanych środków zostaną przeprowadzone również prace remontowe w szatniach dla pracowników.

Materiał źródłowy: COM w Jarosławiu, zdj. Dorota Pupka