Konferencja Powiatowa "Przeszczepianie narządów - darem życia".

  • Wydrukuj
  • Email
  • Konferencja Powiatowa "Przeszczepianie narządów - darem życia".. 6 października 2023 r. w auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu (do niedawna Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu) odbyła się Powiatowa Konferencja „Przeszczepianie narządów – darem życia”. Została zorganizowana przy współpracy Starosty Jarosławskiego Stanisława Kłopota z Koordynatorem Transplantologii Poltransplantu w Powiecie Jarosławskim – Bogumiłą Hołowacz. Konferencję otworzył Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, zwracając się do zebranych:  Naszym obowiązkiem jako społeczności jest wspieranie i promowanie kultury przeszczepiania narządów. Musimy podjąć działania edukacyjne, aby zwiększyć świadomość na temat tego, jak ważne jest zgłaszanie się jako dawca i jakie znaczenie ma to dla osób oczekujących na przeszczep. Musimy być zjednoczeni w naszym wysiłku, aby umożliwić każdemu, kto tego potrzebuje, dostęp do przeszczepów i zapewnić godne życie po przeszczepie. W programie znalazły się wykłady poświęcone tematyce przeszczepów, takie jak: Transplantacja narządów i tkanek w Polsce - wykład Teresy Danek – POLTRANSPLANT oraz Jak wygląda dawstwo w regionie? Elżbiety Misztak -Wojewódzkiego Koordynatora Transplantacyjnego. Następnie głos zabrały osoby, które są biorcami, po czym odbył się panel dyskusyjny poprowadzony przez Bogumiłę Hołowacz. Zdj. Mirella Pieniążek
  • Galeria

6 października 2023 r. w auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu (do niedawna Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu) odbyła się Powiatowa Konferencja „Przeszczepianie narządów – darem życia”. Została zorganizowana przy współpracy Starosty Jarosławskiego Stanisława Kłopota z Koordynatorem Transplantologii Poltransplantu w Powiecie Jarosławskim – Bogumiłą Hołowacz.

Konferencję otworzył Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, zwracając się do zebranych:  Naszym obowiązkiem jako społeczności jest wspieranie i promowanie kultury przeszczepiania narządów. Musimy podjąć działania edukacyjne, aby zwiększyć świadomość na temat tego, jak ważne jest zgłaszanie się jako dawca i jakie znaczenie ma to dla osób oczekujących na przeszczep. Musimy być zjednoczeni w naszym wysiłku, aby umożliwić każdemu, kto tego potrzebuje, dostęp do przeszczepów i zapewnić godne życie po przeszczepie.

W programie znalazły się wykłady poświęcone tematyce przeszczepów, takie jak: Transplantacja narządów i tkanek w Polsce - wykład Teresy Danek – POLTRANSPLANT oraz Jak wygląda dawstwo w regionie? Elżbiety Misztak -Wojewódzkiego Koordynatora Transplantacyjnego. Następnie głos zabrały osoby, które są biorcami, po czym odbył się panel dyskusyjny poprowadzony przez Bogumiłę Hołowacz.

 

Zdj. Mirella Pieniążek