Jubileusz 25-lecia i uroczysta Inauguracja roku akademickiego PANS w Jarosławiu

  • Wydrukuj
  • Email
  • Jubileusz 25-lecia i uroczysta Inauguracja roku akademickiego PANS w Jarosławiu. W środę, 18 października 2023 r., Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu świętowała uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2023/2024 połączoną z Jubileuszem 25-lecia Uczelni. Uroczystość poprzedziła Msza Św. w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Następnie JM Rektor, Prorektorzy, Senat oraz pracownicy i studenci, a także zaproszeni goście przeszli w uroczystym pochodzie ulicami miasta w kierunku Kampusu przy ul. Czarnieckiego. W wydarzeniu uczestniczył Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot. Inauguracja była także okazją do uroczystej zmiany nazwy uczelni z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu na Państwową Akademię Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Odbyło się także oficjalne przekazanie sztandaru Uczelni, który został poświęcony przez księdza Prałata Krzysztofa Szczygielskiego. Kulminacyjnym momentem każdej inauguracji jest immatrykulacja studentów I roku, której dokonał Rektor prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman. Złożyli oni uroczyste ślubowanie i otrzymali symboliczne indeksy. Zdj. PANS w Jarosławiu
  • Galeria

W środę, 18 października 2023 r., Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu świętowała uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2023/2024 połączoną z Jubileuszem 25-lecia Uczelni. Uroczystość poprzedziła Msza Św. w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Następnie JM Rektor, Prorektorzy, Senat oraz pracownicy i studenci, a także zaproszeni goście przeszli w uroczystym pochodzie ulicami miasta w kierunku Kampusu przy ul. Czarnieckiego. W wydarzeniu uczestniczył Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot.

Inauguracja była także okazją do uroczystej zmiany nazwy uczelni z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu na Państwową Akademię Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Odbyło się także oficjalne przekazanie sztandaru Uczelni, który został poświęcony przez księdza Prałata Krzysztofa Szczygielskiego.

Kulminacyjnym momentem każdej inauguracji jest immatrykulacja studentów I roku, której dokonał Rektor prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman. Złożyli oni uroczyste ślubowanie i otrzymali symboliczne indeksy.

Zdj. PANS w Jarosławiu