Kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Jarosławskim

  • Wydrukuj
  • Email
  • Kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Jarosławskim. Nie zwalniamy tempa! Ruszają kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Jarosławskim. 19 października 2023 r. przekazany został plac budowy inwestycji pn.: „Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 2+261 - 3+550”. W wydarzeniu uczestniczyli: Józef Długoń - Radny Powiatu Jarosławskiego, Artur Żołyniak - Sekretarz Gminy Wiązownica, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu Paweł Tworek, Danuta Zięzio - w zastępstwie Inspektora Nadzoru, Małgorzata – Sobczak – Babiś – Dyrektor Techniczny firmy: Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o., Sławomir Solarz – Kierownik budowy firmy: Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o.,Damian Rębacz- Nadleśniczy Nadleśnictwa Jarosław, Marta Szumigraj - Sołtys wsi Piwoda. Wykonawcą zadania będzie firma: Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne SWOBODA Sp. z o.o. z Pruchnika Wartość zadania wynosi: 1 896 474,58 zł Inwestycja zostanie zrealizowana przez Powiat Jarosławski dzięki współfinansowaniu z Lasów Polskich. Zadanie polega na przebudowie odcinka istniejącej drogi powiatowej Nr 1707R (ok. 1,3 km), budowie chodnika oraz przebudowie odwodnienia. Zakres zadania obejmuje: - mechaniczne karczowanie krzewów, - roboty rozbiórkowe, - wykonanie robót ziemnych, - przebudowę odwodnienia korpusu drogowego, - budowę ponad 700 mb chodnika, - frezowanie istniejącej nawierzchni, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną, - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna o gr. 4 cm), - remontu i przebudowy zjazdów, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, - montaż barier ochronnych. Przewidziany termin wykonania Umowy: grudzień 2023 r. Informacja prasowa (tekst, zdj.) PZD w Jarosławiu
  • Galeria

Nie zwalniamy tempa! Ruszają kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Jarosławskim.

19 października 2023 r. przekazany został plac budowy inwestycji pn.: „Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 2+261 - 3+550”. W wydarzeniu uczestniczyli: Józef Długoń - Radny Powiatu Jarosławskiego, Artur Żołyniak - Sekretarz Gminy Wiązownica, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu Paweł Tworek, Danuta Zięzio - w zastępstwie Inspektora Nadzoru, Małgorzata – Sobczak – Babiś – Dyrektor Techniczny firmy: Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o., Sławomir Solarz – Kierownik budowy firmy: Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o.,Damian Rębacz- Nadleśniczy Nadleśnictwa Jarosław, Marta Szumigraj - Sołtys wsi Piwoda.

Wykonawcą zadania będzie firma:

Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne SWOBODA Sp. z o.o. z Pruchnika

Wartość zadania wynosi: 1 896 474,58 zł

Inwestycja zostanie zrealizowana przez Powiat Jarosławski dzięki współfinansowaniu z Lasów Polskich.

Zadanie polega na przebudowie odcinka istniejącej drogi powiatowej Nr 1707R (ok. 1,3 km), budowie chodnika oraz przebudowie odwodnienia.

Zakres zadania obejmuje:

- mechaniczne karczowanie krzewów,

- roboty rozbiórkowe,

- wykonanie robót ziemnych,

- przebudowę odwodnienia korpusu drogowego,

- budowę ponad 700 mb chodnika,

- frezowanie istniejącej nawierzchni,

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna o gr. 4 cm),

- remontu i przebudowy zjazdów,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- montaż barier ochronnych.

Przewidziany termin wykonania Umowy: grudzień 2023 r.

 Informacja prasowa (tekst, zdj.) PZD w Jarosławiu