Podpisanie umowy na remont drogi powiatowej Lubaczów - Laszki - Duńkowice

  • Wydrukuj
  • Email
  • Podpisanie umowy na remont drogi powiatowej Lubaczów - Laszki - Duńkowice. 8 grudnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na zadanie pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice w km 19+035 - 21+046”. To kolejne przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane dzięki porozumieniu z firmą Laszki Wind Spółka z o. o. Zadanie jest warte blisko 1 400 000,00 zł, a jego wykonawcą będzie konsorcjum firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika, Partner: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza. W oficjalnym zawarciu umowy wzięli udział: Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Członkowie Zarządu Powiatu: Krzysztof Cebulak i Marek Kisielewicz, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu Paweł Tworek oraz przedstawiciele wykonawcy oraz firmy Laszki Wind. Dzięki przekazanym środkom finansowym będzie możliwe wykonanie nowej nawierzchni mineralno – bitumicznej, umocnienie poboczy oraz oczyszczenie istniejących rowów. Przewidywany termin realizacji umowy to początek 2024 r. Zdj. Mirella Pieniążek
  • Galeria

8 grudnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na zadanie pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice w km 19+035 - 21+046”. To kolejne przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane dzięki porozumieniu z firmą Laszki Wind Spółka z o. o. Zadanie jest warte blisko 1 400 000,00 zł, a jego wykonawcą będzie konsorcjum firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika, Partner: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza. W oficjalnym zawarciu umowy wzięli udział: Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Członkowie Zarządu Powiatu: Krzysztof Cebulak i Marek Kisielewicz, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu Paweł Tworek oraz przedstawiciele wykonawcy oraz firmy Laszki Wind.

Dzięki przekazanym środkom finansowym będzie możliwe wykonanie nowej nawierzchni mineralno – bitumicznej, umocnienie poboczy oraz oczyszczenie istniejących rowów. Przewidywany termin realizacji umowy to początek 2024 r.

Zdj. Mirella Pieniążek