Odbiór chodnika w miejscowości Hawłowice

  • Wydrukuj
  • Email
  • Odbiór chodnika w miejscowości Hawłowice. 2 lutego 2024 r. odbył się odbiór końcowy robót polegających na wykonaniu ok. 110 mb chodnika w miejscowości Hawłowice. Wykonawcą zadania był Zakład Utrzymania Dróg "DUMAR" Mariusz Dusiło z Roźwienicy. Wartość zadania wyniosła 90 071,24 zł, z czego 50% finansował Powiat Jarosławski, a 50% Gmina Pruchnik. W odbiorze uczestniczyli: Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wicestarosta Mariusz Trojak, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu Paweł Tworek wraz z pracownikami, przedstawiciele Gminy Pruchnik oraz wykonawcy. Informacja prasowa (tekst, zdj.) PZD Jarosław
  • Galeria

2 lutego 2024 r. odbył się odbiór końcowy robót polegających na wykonaniu ok. 110 mb chodnika w miejscowości Hawłowice. Wykonawcą zadania był Zakład Utrzymania Dróg "DUMAR" Mariusz Dusiło z Roźwienicy.

Wartość zadania wyniosła 90 071,24 zł, z czego 50% finansował Powiat Jarosławski, a 50% Gmina Pruchnik. W odbiorze uczestniczyli: Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wicestarosta Mariusz Trojak, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu Paweł Tworek wraz z pracownikami, przedstawiciele Gminy Pruchnik oraz wykonawcy.

 

Informacja prasowa (tekst, zdj.) PZD Jarosław