Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu - przełomy wiosenne

  • Wydrukuj
  • Email
  • Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu - przełomy wiosenne. W myśl art. 20 pkt 12 i 14 Ustawy  o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.( Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm. ) ; Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu zawiadamia, że w związku z wystąpieniem przełomów wiosennych na drogach powiatowych zostaną ustawione znaki  ,, B-18’’ – ( 6 ton DMC) na terenie Powiatu Jarosławskiego od dnia 19.02.2024r., celem przeciwdziałaniu degradacji nawierzchni dróg powiatowych . Znaki będą ustawiane sukcesywnie w zależności od warunków atmosferycznych , zgodnie z załączonym wykazem i mapką schematyczną. Informacja - PZD w Jarosławiu

W myśl art. 20 pkt 12 i 14 Ustawy  o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.( Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm. ) ; Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu zawiadamia, że w związku z wystąpieniem przełomów wiosennych na drogach powiatowych zostaną ustawione znaki  ,, B-18’’ – ( 6 ton DMC) na terenie Powiatu Jarosławskiego od dnia 19.02.2024r., celem przeciwdziałaniu degradacji nawierzchni dróg powiatowych .         

Znaki będą ustawiane sukcesywnie w zależności od warunków atmosferycznych , zgodnie z załączonym wykazem i mapką schematyczną.

 

Informacja - PZD w Jarosławiu

010203