Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, iż od dnia 5.03.2024 r., w związku z zadaniem „Przebudowa przejścia dla pieszych w km 27+514 w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 25+511 do km 27+517 w m. Łazy oraz Budowy przejścia dla pieszych w km 5+410 w ramach przebudowy drogi Nr 1701R Gorzyce-Kostków-Pełkinie w km do km 5+410 do...

Więcej

Od dziś, tj. 23.02.2024r., dzięki wydanemu pozwoleniu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu, możliwe jest użytkowanie tzw. „Małej obwodnicy Surochowa ”, która została wykonana w ramach inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi 1719R Jarosław – Wietlin- Łazy w km 2 +490 – 3+712 wraz z budową mostu na rzece Szkło w km 2+787 ”. Całkowita wartość zadania wyniosła 13 870...

Więcej