Pracownia druku 3D w centrum uwagi Minister

  • Wydrukuj
  • Email
  • Pracownia druku 3D w centrum uwagi Minister. W dniu 15 lutego br. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbyła się wizyta studyjna Izabeli Ziętki – Podsekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Doroty Nowak-Maluchnik – Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Powiat Jarosławski w trakcie spotkania reprezentował Starosta Jarosławski – Stanisław Kłopot i Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Marta Kurpiel. Kwerenda wizyty zakładała wystąpienie dyrektora szkoły – Adama Tomaszewskiego, który przedstawił historię i osiągnięcia swojej placówki oraz zarys projektu związanego z powstaniem wojewódzkiego centrum druku 3D. Goście wzięli również udział w otwartej prezentacji pracowni druku 3D, która funkcjonuje w szkole oraz zapoznani zostali z innowacyjnymi projektami uczniów. Artur Tutka – opiekun pracowni i mentor młodych wynalazców zaznaczył, że prace uczniów oraz kierunek ich działań skierowany jest na pomoc ludziom, likwidowanie barier komunikacyjnych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Na zakończenie wizyty głos zabrały Minister i Kurator, które podzieliły się swoimi wrażeniami z pobytu w szkole, podkreśliły znaczenie innowacyjnej działalności uczniów oraz prospołeczny kierunek pracy szkoły. tekst-Wydział Edukacji i Spraw Społecznych/ Zdj. Mirella Pieniążek 
  • Galeria

W dniu 15 lutego br. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbyła się wizyta studyjna Izabeli Ziętki – Podsekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Doroty Nowak-Maluchnik – Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Powiat Jarosławski w trakcie spotkania reprezentował Starosta Jarosławski – Stanisław Kłopot i Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Marta Kurpiel. Kwerenda wizyty zakładała wystąpienie dyrektora szkoły – Adama Tomaszewskiego, który przedstawił historię i osiągnięcia swojej placówki oraz zarys projektu związanego z powstaniem wojewódzkiego centrum druku 3D.

Goście wzięli również udział w otwartej prezentacji pracowni druku 3D, która funkcjonuje w szkole oraz zapoznani zostali z innowacyjnymi projektami uczniów. Artur Tutka – opiekun pracowni i mentor młodych wynalazców zaznaczył, że prace uczniów oraz kierunek ich działań skierowany jest na pomoc ludziom, likwidowanie barier komunikacyjnych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Na zakończenie wizyty głos zabrały Minister i Kurator, które podzieliły się swoimi wrażeniami z pobytu w szkole, podkreśliły znaczenie innowacyjnej działalności uczniów oraz prospołeczny kierunek pracy szkoły.

 

tekst-Wydział Edukacji i Spraw Społecznych/ Zdj. Mirella Pieniążek