Fundusz Usług Rozwojowych II - wsparcie przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego

  • Wydrukuj
  • Email
  • Fundusz Usług Rozwojowych II - wsparcie przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o ogłoszeniu I naboru Formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu " Fundusz Usług Rozwojowych II - wsparcie przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego. Maksymalna kwota dofinansowania na jednego pracownika wynosi 10 000 zł, natomiast poziom dofinansowania ( w zależności o wielkości podmiotu) może wynieść nawet 80 %. Formularze zgłoszeniowe w ramach I naboru można składać od 26.03.2024 r. do 09.04.2024 r. Więcej informacji na stronie : https://funduszuslugrozwojowych2.parr.pl/ Informacja/Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Galeria

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o ogłoszeniu I naboru Formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu " Fundusz Usług Rozwojowych II - wsparcie przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego. 

Maksymalna kwota dofinansowania na jednego pracownika wynosi 10 000 zł, natomiast poziom dofinansowania ( w zależności o wielkości podmiotu) może wynieść nawet 80 %.

Formularze zgłoszeniowe w ramach I naboru można składać od 26.03.2024 r. do 09.04.2024 r.

Więcej informacji na stronie : https://funduszuslugrozwojowych2.parr.pl/

 

Informacja/Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.