Kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Jarosławskim

 • Wydrukuj
 • Email
 • Kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Jarosławskim. 10 maja 2024 r. odbył się  odbiór inwestycji: pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice w km 19+035 - 21+046". Wykonawcą zadania było Konsorcjum firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika, Partner: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza. W spotkaniu udział wzięli m.in. Wicestarosta Jarosławski Krzysztof Cebulak oraz Dyrektor Zarządu dróg Paweł Tworek. Całkowita wartość realizacji zadania: 1 381 842,39 zł Zakres zadania obejmował:frezowanie istniejącej nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm, wzmocnienie poboczy korą z frezowania, oczyszczenie rowów.Inwestycja w 100% sfinansowana dzięki współpracy z firmą Laszki Wind Sp. z o.o. W tym samym dniu nastąpiło przekazanie placu budowy na kolejne dwie inwestycje na terenie Gminy Laszki, mowa tu o zadaniach:„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1712R Ryszkowa Wola - Korzenica w m. Korzenica”. Postępowanie przetargowe wygrała firma: Zakład Utrzymania Dróg „DUMAR” Mariusz Dusiło z Roźwienicy. Realizacja zadania wyniesie: 229 686,33 zł, a czas na jej wykonanie to 60 dni od podpisania umowy.Dzięki przedmiotowej inwestycji zostanie wybudowane ok. 140 mb chodnika wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych i zatoką autobusową. Jest to kolejne zadanie, które zostanie sfinansowane dzięki współpracy z firmą Laszki Wind Sp. z o.o.„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy - Duńkowice w m. Miękisz Stary”. Zadanie zostanie zrealizowane również przez Zakład Utrzymania Dróg „DUMAR” Mariusz Dusiło z Roźwienicy za kwotę: 113 888,41 zł brutto.Inwestycja obejmuje wykonanie odwodnienia oraz 110 mb chodnika. Czas na realizację według umowy to 60 dni od jej podpisania. Zdj. Mirella Pieniążek/Starostwo Powiatowe w Jarosławiu.
 • Galeria

10 maja 2024 r. odbył się  odbiór inwestycji: pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice w km 19+035 - 21+046". Wykonawcą zadania było Konsorcjum firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika, Partner: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza. W spotkaniu udział wzięli m.in. Wicestarosta Jarosławski Krzysztof Cebulak oraz Dyrektor Zarządu dróg Paweł Tworek.

Całkowita wartość realizacji zadania: 1 381 842,39 zł

Zakres zadania obejmował:

 • frezowanie istniejącej nawierzchni,
 • wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną,
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm,
 • wzmocnienie poboczy korą z frezowania,
 • oczyszczenie rowów.

Inwestycja w 100% sfinansowana dzięki współpracy z firmą Laszki Wind Sp. z o.o.

W tym samym dniu nastąpiło przekazanie placu budowy na kolejne dwie inwestycje na terenie Gminy Laszki, mowa tu o zadaniach:

 1. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1712R Ryszkowa Wola - Korzenica w m. Korzenica”. Postępowanie przetargowe wygrała firma: Zakład Utrzymania Dróg „DUMAR” Mariusz Dusiło z Roźwienicy. Realizacja zadania wyniesie: 229 686,33 zł, a czas na jej wykonanie to 60 dni od podpisania umowy.

Dzięki przedmiotowej inwestycji zostanie wybudowane ok. 140 mb chodnika wraz
z wyniesionym przejściem dla pieszych i zatoką autobusową.

Jest to kolejne zadanie, które zostanie sfinansowane dzięki współpracy z firmą Laszki Wind Sp. z o.o.

 1. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy - Duńkowice w m. Miękisz Stary”. Zadanie zostanie zrealizowane również przez Zakład Utrzymania Dróg „DUMAR” Mariusz Dusiło z Roźwienicy za kwotę: 113 888,41 zł brutto.

Inwestycja obejmuje wykonanie odwodnienia oraz 110 mb chodnika.

Czas na realizację według umowy to 60 dni od jej podpisania.

Zdj. Mirella Pieniążek/Starostwo Powiatowe w Jarosławiu.