„Fundusz Usług Rozwojowych II - wsparcie przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”

  • Wydrukuj
  • Email
  • „Fundusz Usług Rozwojowych II - wsparcie przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umowy nr FEPK.07.09-IP.01-0008/23-00 z dnia 26.10.2023 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie realizuje projekt pt. „Fundusz Usług Rozwojowych II - wsparcie  przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”. Projekt realizowany jest w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian Działanie FEPK.07.09 Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr. Uczestnikiem Projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz pracodawcy nie będący przedsiębiorcami, mający swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu przemyskiego woj. podkarpackiego tj. miasta Przemyśl oraz powiatów: przemyski, jarosławski, przeworski, lubaczowski oraz pracownicy tych podmiotów, wykonujący pracę na terenie subregionu przemyskiego. Celem realizacji projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników z subregionu przemyskiego z wykorzystaniem usług rozwojowych. Obszar realizacji projektu: miasto Przemyśl, powiat przemyski, powiat jarosławski, powiat przeworski, powiat lubaczowski. W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. Formularze zgłoszenie w ramach II naboru do projektu można składać od 14.05.2024 do 27.05.2024 w Biurze Projektu, tj. Przemyśl, ul. Ks. Piotra Skargi 7/1, pokój 314. Szczegółowe informacje oraz formularze do pobrania na stronie www.funduszuslugrozwojowych2.parr.pl Źródło: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umowy nr FEPK.07.09-IP.01-0008/23-00 z dnia 26.10.2023 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie realizuje projekt pt. „Fundusz Usług Rozwojowych II - wsparcie  przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

Projekt realizowany jest w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian Działanie FEPK.07.09 Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr.

Uczestnikiem Projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz pracodawcy nie będący przedsiębiorcami, mający swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu przemyskiego woj. podkarpackiego tj. miasta Przemyśl oraz powiatów: przemyski, jarosławski, przeworski, lubaczowski oraz pracownicy tych podmiotów, wykonujący pracę na terenie subregionu przemyskiego.

Celem realizacji projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników z subregionu przemyskiego z wykorzystaniem usług rozwojowych.

Obszar realizacji projektu: miasto Przemyśl, powiat przemyski, powiat jarosławski, powiat przeworski, powiat lubaczowski.

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Formularze zgłoszenie w ramach II naboru do projektu można składać od 14.05.2024 do 27.05.2024 w Biurze Projektu, tj. Przemyśl, ul. Ks. Piotra Skargi 7/1, pokój 314.

Szczegółowe informacje oraz formularze do pobrania na stronie www.funduszuslugrozwojowych2.parr.pl

 

Źródło: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.