Fundacja Fundusz Lokalny SMK ogłasza konkurs pn.: Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Projekt realizowany jest przez Fundację SMK w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, nadzorowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (tj. NIW-CRSO) - Priorytet 1 - Mikro-Inicjatywy. Konkurs skierowany jest do: - młodych/lokalnych organizacji pozarządowych (MO) - grup nieformalnych (GN) - Oddolnej Inicjatywy Mieszkańców...

Więcej

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umowy nr FEPK.07.09-IP.01-0008/23-00 z dnia 26.10.2023 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie realizuje projekt pt. „Fundusz Usług Rozwojowych II - wsparcie przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”. Projekt realizowany jest w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian Działanie...

Więcej

Dnia 20 września 2023 r. odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu uroczyste otwarcie Ekopracowni OZE ,,ZIELONE SERCE SZKOŁY”. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Starosta Jarosławski Pan Stanisław Kłopot, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Pani Marta Kurpiel, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Pani Jolanta Moskwa oraz wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Joanna Ditrich. Nowocześnie wyposażona pracownia powstała dzięki...

Więcej

Nadszedł czas na podsumowanie dwuletniego projektu „Europejskie mobilności ZSSChiO” Nr 2020-1-PL01-KA102-081059 realizowanego w ramach programu Erasmus+ Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 Mobilność edukacyjna przez Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (zmiana nazwy od 01.09.2022 r. na Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych). Projekt o budżecie 149 807 euro współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 50 uczniów...

Więcej

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.     Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią (szczegóły w załączonym regulaminie) liczbę głosów poparcia online za pomocą niniejszego serwisu. Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i...

Więcej