Rzuć wszystko i odwiedź…. Powiat Jarosławski - wizyta w powiecie bieszczadzkim

  • Wydrukuj
  • Email
  • Rzuć wszystko i odwiedź…. Powiat Jarosławski - wizyta w powiecie bieszczadzkim. Rzuć wszystko i odwiedź…. Powiat Jarosławski Dziś Kamil Dziukiewicz Starosta Jarosławski jest z wizytą w powiecie bieszczadzkim wspólnie z Tadeuszem Chrzanem Posłem na Sejm RP. Celem wizyty jest turystyczna promocja ziemi jarosławskiej. Podczas pobytu w powiecie bieszczadzkim, który obejmował również odwiedziny lokalnego muzeum, zostało zawarte porozumienie pomiędzy powiatami. Jego celem jest promocja powiatu jarosławskiego w Bieszczadach w związku z uruchomieniem nowej linii autobusowej do Ustrzyk Dolnych, które mają ułatwić turystom dostęp do atrakcji i pięknych miejsc ziemi jarosławskiej. To porozumienie ma na celu wzmocnienie współpracy między regionami oraz przyciągnięcie większej liczby turystów do powiatu jarosławskiego. #Powiatjarosławski
  • Galeria

Rzuć wszystko i odwiedź…. Powiat Jarosławski 

Dziś Kamil Dziukiewicz Starosta Jarosławski jest z wizytą w powiecie bieszczadzkim wspólnie z Tadeuszem Chrzanem Posłem na Sejm RP. Celem wizyty jest turystyczna promocja ziemi jarosławskiej. Podczas pobytu w powiecie bieszczadzkim, który obejmował również odwiedziny lokalnego muzeum, zostało zawarte porozumienie pomiędzy powiatami. Jego celem jest promocja powiatu jarosławskiego w Bieszczadach w związku z uruchomieniem nowej linii autobusowej do Ustrzyk Dolnych, które mają ułatwić turystom dostęp do atrakcji i pięknych miejsc ziemi jarosławskiej. To porozumienie ma na celu wzmocnienie współpracy między regionami oraz przyciągnięcie większej liczby turystów do powiatu jarosławskiego.

#Powiatjarosławski