Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

  • Wydrukuj
  • Email
  • Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu pod nadzorem pani Lucyny Czaiw ramach realizacji cyklu lekcji europejskich zorganizowali po raz kolejny spotkanie edukacyjne połączone z happeningiem promujące tę tematykę. W tym roku obchody przebiegały pod hasłem DZIAŁAMY BEZ NIENAWIŚCI. Dzień ten miał przypominać o tym, że na całym świecie ludzie walczą o to, by przestrzegano ich podstawowych praw – prawa do życia, do wolności, godności i równości. Został poświęcony orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych i wkładają wiele wysiłku w działania zapewniające przestrzeganie ich na co dzień. Wielu z nich jest za to prześladowanych, pozbawianych pracy, czy niesłusznie więzionych. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka były okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć. Spotkanie edukacyjne zostało zorganizowane w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, dzięki współpracy z Instytutem Humanistycznym, reprezentowanym przez dr Marię Żak. Wśród przybyłych gości znalazł się prof. nadzw. dr hab. Czesław Lewicki – Prorektor ds. dydaktycznych PWSTE w Jarosławiu. Uczestnikami, oprócz uczniów i absolwentów „Słowackiego”, byli również jarosławscy gimnazjaliści i studenci PWSTE. Do udziału w spotkaniu zaproszona została także pani Elżbieta Łukacijewska,Poseł do Parlamentu Europejskiego, która z powodu obowiązków służbowych nie mogła być na spotkaniu osobiście, ale za pośrednictwem nagrania audiowizualnego opowiedziała o ogromnej roli, jaką Parlament Europejski odgrywa w walce o demokrację i wolność słowa. Panią Poseł reprezentowałana spotkaniu pani Karolina Chrząstek,dyrektor jej biura poselskiego. Podczas spotkania edukacyjnego zaplanowano panel prelekcyjny o następującej tematyce:,,Rola prawnika w ochronie praw podstawowych każdego obywatela, w tym prawa do prywatności i ochrony jego danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki przestrzegania tych praw w Internecie” – temat ten przedstawił mecenas Michał Muzyczka, specjalista w sprawach cywilnych oraz gospodarczych. ,,Historia podpisania i najważniejsze postulaty Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” – zaprezentowane przez uczennice ZSLiT w Jarosławiu, z drugiej klasy liceum ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczno-psychologiczną. ,,Prawa dzieci niepełnosprawnych” – przedstawiła pani psycholog Barbara Czuba,na co dzień pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. ,,Okoliczności przyznania Nagrody Sacharowa w kontekście praw człowieka” – zaprezentowała pani Ewa Nowak-Koprowicz, reprezentująca Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.Uwieńczeniem całości był pokaz mody, przygotowany przez uczennice technikum technologii odzieży w ZSLiT, i happening. W niebo poszybowało 66 żółtych i niebieskich balonów , symbolizujących 66. rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, najważniejszego dokumentu zajmującego  się prawami człowieka. Deklaracja ta nie jest aktem prawnym ani umową międzynarodową, za jej nieprzestrzeganie nie grożą żadne sankcje, jednak odegrała ona istotną rolę, stając się wzorcem standardów konstytucyjnych, prototypem innych deklaracji oraz międzynarodowych konwencji, a także narzędziem nacisku na reżimy gwałcące prawa ludzkie. View the embedded image gallery online at: https://powiat.jaroslawski.pl/nowosci-oswiatowe/item/2113-obchody-mi%EF%BF%BD%EF%BF%BDdzynarodowego-dnia-praw-cz%EF%BF%BD%EF%BF%BDowieka#sigProIda8746e1697

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu pod nadzorem pani Lucyny Czaiw ramach realizacji cyklu lekcji europejskich zorganizowali po raz kolejny spotkanie edukacyjne połączone z happeningiem promujące tę tematykę. W tym roku obchody przebiegały pod hasłem DZIAŁAMY BEZ NIENAWIŚCI.

Dzień ten miał przypominać o tym, że na całym świecie ludzie walczą o to, by przestrzegano ich podstawowych praw – prawa do życia, do wolności, godności i równości. Został poświęcony orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych i wkładają wiele wysiłku w działania zapewniające przestrzeganie ich na co dzień. Wielu z nich jest za to prześladowanych, pozbawianych pracy, czy niesłusznie więzionych. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka były okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć.

Spotkanie edukacyjne zostało zorganizowane w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, dzięki współpracy z Instytutem Humanistycznym, reprezentowanym przez dr Marię Żak. Wśród przybyłych gości znalazł się prof. nadzw. dr hab. Czesław Lewicki – Prorektor ds. dydaktycznych PWSTE w Jarosławiu.

Uczestnikami, oprócz uczniów i absolwentów „Słowackiego”, byli również jarosławscy gimnazjaliści i studenci PWSTE. Do udziału w spotkaniu zaproszona została także pani Elżbieta Łukacijewska,Poseł do Parlamentu Europejskiego, która z powodu obowiązków służbowych nie mogła być na spotkaniu osobiście, ale za pośrednictwem nagrania audiowizualnego opowiedziała o ogromnej roli, jaką Parlament Europejski odgrywa w walce o demokrację i wolność słowa. Panią Poseł reprezentowałana spotkaniu pani Karolina Chrząstek,dyrektor jej biura poselskiego.

Podczas spotkania edukacyjnego zaplanowano panel prelekcyjny o następującej tematyce:

  • ,,Rola prawnika w ochronie praw podstawowych każdego obywatela, w tym prawa do prywatności i ochrony jego danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki przestrzegania tych praw w Internecie – temat ten przedstawił mecenas Michał Muzyczka, specjalista w sprawach cywilnych oraz gospodarczych.
  • ,,Historia podpisania i najważniejsze postulaty Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” – zaprezentowane przez uczennice ZSLiT w Jarosławiu, z drugiej klasy liceum ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczno-psychologiczną.
  • ,,Prawa dzieci niepełnosprawnych” – przedstawiła pani psycholog Barbara Czuba,na co dzień pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.
  • ,,Okoliczności przyznania Nagrody Sacharowa w kontekście praw człowieka” – zaprezentowała pani Ewa Nowak-Koprowicz, reprezentująca Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.

Uwieńczeniem całości był pokaz mody, przygotowany przez uczennice technikum technologii odzieży w ZSLiT, i happening. W niebo poszybowało 66 żółtych i niebieskich balonów , symbolizujących 66. rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, najważniejszego dokumentu zajmującego  się prawami człowieka. Deklaracja ta nie jest aktem prawnym ani umową międzynarodową, za jej nieprzestrzeganie nie grożą żadne sankcje, jednak odegrała ona istotną rolę, stając się wzorcem standardów konstytucyjnych, prototypem innych deklaracji oraz międzynarodowych konwencji, a także narzędziem nacisku na reżimy gwałcące prawa ludzkie.