Certyfikaty – dwujęzyczne EUROPASSY dla uczniów ZSTiO w Jarosławiu

  • Wydrukuj
  • Email
  • Certyfikaty – dwujęzyczne EUROPASSY dla uczniów ZSTiO w Jarosławiu. 25 września 2020r. w Schkeuditz odbyło się uroczyste zakończenie staży zawodowych, w których wzięło udział 32 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, kształcących się w zawodach: technik elektronik, technik automatyk, technik informatyk i technik teleinformatyk. Wyjazd odbył się w ramach projektu Erasmus+ "Uczniowie Banacha na europejskim rynku pracy" nr 2019-1-PL01-KA102-063313. Uczniowie uzyskali certyfikaty w języku niemieckim, dwujęzyczne elektroniczne Europassy potwierdzające nabyte umiejętności, będące jednocześnie potwierdzeniem odbytych staży zawodowych. 15 września 2020r. grupa 15 uczniów (technik informatyk i technik teleinformatyk) rozpoczęło staże zawodowe w firmie Projekt Korrekt e.V. Ich zadaniem było tworzenie stron internetowych, budowa sieci komputerowej i jej administrowanie oraz tworzenie systemu inteligentnego domu (system Loxone). Elektronicy i automatycy zajęcia praktyczne odbywali w Schkeuditz w firmie Gut-Wehlitz. 8 uczniów z klas technik automatyk – miało za zadanie wykonanie od podstaw windy automatycznej, połączenie elektryczne układów napędowych i sterujących – sterownik PLC, a następnie opracowanie programu sterownia windy. 9 uczniów klas technik elektronik wykonywało montaż drukarki 3D, lutowanie układów sterujących i wykonawczych, optymalizacja i kalibracja drukarki, drukowanie wydruków 3D, a także montaż systemu automatyki budynkowej w oparciu o Raspberry Pi. Zajęcia praktyczne niemieccy trenerzy prowadzili w języku angielskim, co stanowi dodatkowy atut szkolenia. Dzięki temu uczniowie mogli poszerzyć wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych oraz nabyć nowych umiejętności językowych, które z pewnością wykorzystają podczas egzaminów zawodowych i maturalnych. W czasie wolnym od zajęć uczniowie zwiedzili Lipsk, Berlin oraz Drezno. Opiekunami grupy byli: Dorota Różańska, Damian Korecki oraz Wiesław Zięba, koordynator projektu. Informacja prasowa (tekst, zdj.): ZSTiO w Jarosławiu
  • Galeria

25 września 2020r. w Schkeuditz odbyło się uroczyste zakończenie staży zawodowych, w których wzięło udział 32 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, kształcących się w zawodach: technik elektronik, technik automatyk, technik informatyk i technik teleinformatyk. Wyjazd odbył się w ramach projektu Erasmus+ "Uczniowie Banacha na europejskim rynku pracy" nr 2019-1-PL01-KA102-063313.

Uczniowie uzyskali certyfikaty w języku niemieckim, dwujęzyczne elektroniczne Europassy potwierdzające nabyte umiejętności, będące jednocześnie potwierdzeniem odbytych staży zawodowych. 15 września 2020r. grupa 15 uczniów (technik informatyk i technik teleinformatyk) rozpoczęło staże zawodowe w firmie Projekt Korrekt e.V. Ich zadaniem było tworzenie stron internetowych, budowa sieci komputerowej i jej administrowanie oraz tworzenie systemu inteligentnego domu (system Loxone).

Elektronicy i automatycy zajęcia praktyczne odbywali w Schkeuditz w firmie Gut-Wehlitz. 8 uczniów z klas technik automatyk – miało za zadanie wykonanie od podstaw windy automatycznej, połączenie elektryczne układów napędowych i sterujących – sterownik PLC, a następnie opracowanie programu sterownia windy. 9 uczniów klas technik elektronik wykonywało montaż drukarki 3D, lutowanie układów sterujących i wykonawczych, optymalizacja i kalibracja drukarki, drukowanie wydruków 3D, a także montaż systemu automatyki budynkowej w oparciu o Raspberry Pi.

Zajęcia praktyczne niemieccy trenerzy prowadzili w języku angielskim, co stanowi dodatkowy atut szkolenia. Dzięki temu uczniowie mogli poszerzyć wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych oraz nabyć nowych umiejętności językowych, które z pewnością wykorzystają podczas egzaminów zawodowych i maturalnych. W czasie wolnym od zajęć uczniowie zwiedzili Lipsk, Berlin oraz Drezno.

Opiekunami grupy byli: Dorota Różańska, Damian Korecki oraz Wiesław Zięba, koordynator projektu.

Informacja prasowa (tekst, zdj.): ZSTiO w Jarosławiu