Konferencje o modelach współpracy z uczelnią wyższą

  • Wydrukuj
  • Email
  • Konferencje o modelach współpracy z uczelnią wyższą. Organizatorzy zapraszają na dwie konferencje podsumowujące projekt „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Konferencja upowszechniająca Model Współpracy Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno–Ekonomiczną im. Ks.Bronisława Markiewicza w Jarosławiu28 września 2021 r. o godzinie 9.00, Centrum Kultury Akademickiej.Konferencja upowszechniająca Model Współpracy Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych Augusta Witkowskiego w Jarosławiu z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno–Ekonomiczną im. Ks.Bronisława Markiewicza w Jarosławiu29  września 2021 r. o godzinie 9.00, Centrum Kultury Akademickiej. Więcej na temat projektu TUTAJ zaś o modelach współpracy TUTAJ
  • Galeria

Organizatorzy zapraszają na dwie konferencje podsumowujące projekt „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

  • Konferencja upowszechniająca Model Współpracy Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno–Ekonomiczną im. Ks.Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

28 września 2021 r. o godzinie 9.00, Centrum Kultury Akademickiej.

  • Konferencja upowszechniająca Model Współpracy Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych Augusta Witkowskiego w Jarosławiu z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno–Ekonomiczną im. Ks.Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

29  września 2021 r. o godzinie 9.00, Centrum Kultury Akademickiej.

Więcej na temat projektu TUTAJ zaś o modelach współpracy TUTAJ

Bez tytułu