Ostatnie przygotowania przed wyjazdem do Włoch!

  • Wydrukuj
  • Email
  • Ostatnie przygotowania przed wyjazdem do Włoch!. Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu kontynuuje realizację projektu, rozpoczętego w ubiegłym roku szkolnym, w ramach programu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Dotyczy on agendy pod nazwą „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” a nazywa się „Wyrównywanie szans na rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach  i praktykach”. Projekt obejmuje staż dla uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik przemysłu mody oraz technik fotografii    i multimediów. W stażu weźmie udział 81 uczniów, którzy odbędą staż  we Włoszech. Głównym celem projektu jest wspieranie mobilności uczniów kształcących się zawodowo na międzynarodowych rynkach pracy, ich doskonalenie zawodowe oraz późniejsza możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. A jak wyglądają chwile przed startem projektu? Wyjazd tuż, tuż ostatnie przygotowania. Umowy podpisane, przewodniki i rozmówki rozdane. Pozostaje tylko spakować plecaki. Podczas zdalnej konferencji z włoskim partnerem projektowym Cultura e Dintorni, którego reprezentowała Barbara Bieleń, młodzież poznała szczegóły praktyk, zakwaterowania, wyżywienia oraz propozycji spędzania czasu po odbyciu praktyk. Miała też okazję zobaczyć miejsce docelowe wyjazdu - Martina Franca, poznać zwyczaje ludzi tam mieszkających oraz kuchnię regionalną – na razie „wirtualnie” i na zdjęciach, ale już wkrótce „na żywo”. Informacja prasowa (tekst, zdj.): ZSI w Jarosławiu
  • Galeria

Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu kontynuuje realizację projektu, rozpoczętego w ubiegłym roku szkolnym, w ramach programu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Dotyczy on agendy pod nazwą „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” a nazywa sięWyrównywanie szans na rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach  i praktykach”.

Projekt obejmuje staż dla uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik przemysłu mody oraz technik fotografii    i multimediów. W stażu weźmie udział 81 uczniów, którzy odbędą staż  we Włoszech. Głównym celem projektu jest wspieranie mobilności uczniów kształcących się zawodowo na międzynarodowych rynkach pracy, ich doskonalenie zawodowe oraz późniejsza możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. 

A jak wyglądają chwile przed startem projektu?

Wyjazd tuż, tuż ostatnie przygotowania. Umowy podpisane, przewodniki i rozmówki rozdane. Pozostaje tylko spakować plecaki. Podczas zdalnej konferencji z włoskim partnerem projektowym Cultura e Dintorni, którego reprezentowała Barbara Bieleń, młodzież poznała szczegóły praktyk, zakwaterowania, wyżywienia oraz propozycji spędzania czasu po odbyciu praktyk. Miała też okazję zobaczyć miejsce docelowe wyjazdu - Martina Franca, poznać zwyczaje ludzi tam mieszkających oraz kuchnię regionalną – na razie „wirtualnie” i na zdjęciach, ale już wkrótce „na żywo”.

Informacja prasowa (tekst, zdj.): ZSI w Jarosławiu