Podsumowanie projektu Powiatu Jarosławskiego „Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu”

  • Wydrukuj
  • Email
  • Podsumowanie projektu Powiatu Jarosławskiego „Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu”. Podsumowanie projektu Powiatu Jarosławskiego „Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu” W dniu 23 września br. w Zespole Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu odbyła się konferencja podsumowująca projekt: „Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 765 287,50 zł. Celem konferencji było również upowszechnienie modelu współpracy szkoły kształcącej zawodowo, czyli Zespołu Szkół Spożywczych i Biznesowych z uczelnią wyższą prowadzącą podobny profil kształcenia czyli Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu. W konferencji udział wzięli Stanisław Kłopot – Starosta Jarosławski wraz z radnymi reprezentującymi Komisję Oświaty: Stanisławem Soplem - Przewodniczącym, Elżbietą Śliwińską – Dąbrowską, Andrzejem Wyczawskim i Tomaszem Kuleszą. Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską reprezentowali: dr Sławomir Solecki - Prorektor ds. rozwoju i współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska, prof. dr hab. inż. Mariusz Witczak, prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz, dr Magdalena Marchel, mgr inż. Danuta Olejarka, mgr inż. Patrycja Napora – koordynator projektu, mgr Małgorzata Wałczyńska – Gancarz. W konferencji udział wzięli również Skarbnik Powiatu Jarosławskiego – Agnieszka Mroczka, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji – Elżbieta Pazyniak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Ewelina Olejarz, dyrektor Muzeum Kamienica Orsettich – Konrad Sawiński, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych i placówek Powiatu Jarosławskiego, pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, pracodawcy, nauczyciele przedmiotów zawodowych ZSSiB oraz młodzież szkoły. W swoim wystąpieniu Pan Starosta Stanisław Kłopot podziękował wszystkim uczestnikom projektu. Zaznaczył że „…celem projektu było dostosowanie kształcenia zawodowego do stale zmieniającego się branżowego rynku pracy i  taka modyfikacja programu nauczania w zawodzie: technik technologii żywności, która pozwoli szkole kształcącej zawodowo we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu dostosować kształcenie zawodowe uczniów do potrzeb pracodawców branży rolno – spożywczej”. Pan Starosta podkreślił również, że trwałym efektem działań projektowych jest pracownia mikrobiologii zakupiona dla szkoły za kwotę ponad 160 tys. zł, która podniesie jakość kształcenia i kompetencje uczniów. W imieniu rektora uczelni, dr Pawła Trefla, głos zabrał prorektor dr Sławomir Solecki, który podkreślił dobrą współpracę szkoły i uczelni oraz zadeklarował gotowość realizacji innych projektów i przedsięwzięć, które uwzględniać będą wykorzystanie potencjału naukowego i materialnego uczelni. W następnej części konferencji Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Marta Kurpiel przedstawiła założenia i przebieg całego, półtorarocznego projektu, wskazując na jego mocne i słabe strony. Na ręce Pana Prorektora złożyła podziękowania dla wszystkich pracowników uczelni, za zaangażowanie i wkład pracy, dzięki czemu realizacja projektu była sprawna i przyniosła wiele wymiernych korzyści. Wartością dodaną konferencji były dwie prelekcje: dr inż.Tomasza Warchoła – pracownika Uniwersytetu Rzeszowskiego nt: „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji”oraz prof. dr hab. inż. Grażyny Jaworskiej – „Kierunki rozwoju technologii żywności”. Na podsumowanie całej konferencji koordynator projektu ze strony szkoły – mgr Urszula Machaj i koordynator projektu ze strony uczelni mgr inż. Patrycja Napora przedstawiły przebieg i efekty realizacji wszystkich zadań projektowych. Głos zabrała również Pani Dorota Wierzbińska- Dubaj – dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych i Biznesowych, która podziękowała za zrealizowany projekt oraz podkreśliła jego duży wpływ na wiedzę i kompetencje uczniów i nauczycieli oraz wyposażenie szkoły. Źródło: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  • Galeria

Podsumowanie projektu Powiatu Jarosławskiego „Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu”

W dniu 23 września br. w Zespole Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu odbyła się konferencja podsumowująca projekt: „Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu”, realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 765 287,50 zł. Celem konferencji było również upowszechnienie modelu współpracy szkoły kształcącej zawodowo, czyli Zespołu Szkół Spożywczych i Biznesowych z uczelnią wyższą prowadzącą podobny profil kształcenia czyli Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu. W konferencji udział wzięli Stanisław Kłopot – Starosta Jarosławski wraz z radnymi reprezentującymi Komisję Oświaty: Stanisławem Soplem - Przewodniczącym, Elżbietą Śliwińską – Dąbrowską, Andrzejem Wyczawskim i Tomaszem Kuleszą. Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską reprezentowali: dr Sławomir Solecki - Prorektor ds. rozwoju i współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska, prof. dr hab. inż. Mariusz Witczak, prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz, dr Magdalena Marchel, mgr inż. Danuta Olejarka, mgr inż. Patrycja Napora – koordynator projektu, mgr Małgorzata Wałczyńska – Gancarz.

W konferencji udział wzięli również Skarbnik Powiatu Jarosławskiego – Agnieszka Mroczka, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji – Elżbieta Pazyniak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Ewelina Olejarz, dyrektor Muzeum Kamienica Orsettich – Konrad Sawiński, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych i placówek Powiatu Jarosławskiego, pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, pracodawcy, nauczyciele przedmiotów zawodowych ZSSiB oraz młodzież szkoły. W swoim wystąpieniu Pan Starosta Stanisław Kłopot podziękował wszystkim uczestnikom projektu. Zaznaczył że „…celem projektu było dostosowanie kształcenia zawodowego do stale zmieniającego się branżowego rynku pracy i  taka modyfikacja programu nauczania w zawodzie: technik technologii żywności, która pozwoli szkole kształcącej zawodowo we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu dostosować kształcenie zawodowe uczniów do potrzeb pracodawców branży rolno – spożywczej”. Pan Starosta podkreślił również, że trwałym efektem działań projektowych jest pracownia mikrobiologii zakupiona dla szkoły za kwotę ponad 160 tys. zł, która podniesie jakość kształcenia i kompetencje uczniów. W imieniu rektora uczelni, dr Pawła Trefla, głos zabrał prorektor dr Sławomir Solecki, który podkreślił dobrą współpracę szkoły i uczelni oraz zadeklarował gotowość realizacji innych projektów i przedsięwzięć, które uwzględniać będą wykorzystanie potencjału naukowego i materialnego uczelni.

W następnej części konferencji Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Marta Kurpiel przedstawiła założenia i przebieg całego, półtorarocznego projektu, wskazując na jego mocne i słabe strony. Na ręce Pana Prorektora złożyła podziękowania dla wszystkich pracowników uczelni, za zaangażowanie i wkład pracy, dzięki czemu realizacja projektu była sprawna i przyniosła wiele wymiernych korzyści. Wartością dodaną konferencji były dwie prelekcje: dr inż.Tomasza Warchoła – pracownika Uniwersytetu Rzeszowskiego nt: „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji”oraz prof. dr hab. inż. Grażyny Jaworskiej – „Kierunki rozwoju technologii żywności”.

Na podsumowanie całej konferencji koordynator projektu ze strony szkoły – mgr Urszula Machaj i koordynator projektu ze strony uczelni mgr inż. Patrycja Napora przedstawiły przebieg i efekty realizacji wszystkich zadań projektowych. Głos zabrała również Pani Dorota Wierzbińska- Dubaj – dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych i Biznesowych, która podziękowała za zrealizowany projekt oraz podkreśliła jego duży wpływ na wiedzę
i kompetencje uczniów i nauczycieli oraz wyposażenie szkoły.

 

Źródło: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych