Domy Serca w KOPERNIKU – wolontariat misyjny

  • Wydrukuj
  • Email
  • Domy Serca w KOPERNIKU – wolontariat misyjny. 27 października 2023 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu odbyło się spotkanie z absolwentem KOPERNIKA - Przemkiem Puzio, kierownikiem biura fundacji Domy Serca, który przybliżył młodzieży ideę wolontariatu misyjnego opowiadając o swoim doświadczeniu misyjnym. „Domy Serca są międzynarodową organizacją pozarządową. Obecnie posiadają swoje placówki w 26 krajach położonych na 5 kontynentach. Na całym świecie jest ich już 40. Domy Serca posiadają głos doradczy w ONZ. Wolontariusze Domów Serca to młodzi ludzie w wieku od 18 do 35 lat. Pochodzą z całego świata, gotowi są przeznaczyć od 14 do 24 miesięcy, aby przeżyć doświadczenie, które odmieni ich życie. Mieszkając w zupełnie nowym środowisku, prowadząc rozbudowane życie modlitewne we wspólnocie oraz towarzysząc cierpiącym, wolontariusze dzień po dniu odkrywają Boga, sens życia oraz siebie samych. Samotność i wykluczenie są największymi źródłami ludzkiego cierpienia. Istnieją one tak samo w krajach biednych, jak i bogatych. Aby odpowiedzieć na to nieme wołanie o pomoc Domy Serca wysyłają wolontariuszy do dzielnic biedy, aby nieśli pocieszenie, pomoc i radość. Misją Domów Serca jest pójść tam, gdzie cierpienie jest największe, aby towarzyszyć tym, którym już brakuje sił. Domy Serca znajdują się w miejscach wielkiego cierpienia: slumsach, biednych dzielnicach, miejscach ogromnej samotności. Wolontariusze prowadzą prosty styl życia, mieszkając wśród najbardziej opuszczonych. Chcą przede wszystkim zagłębić się w życie dzielnicy, nauczyć się żyć jak jej mieszkańcy, z nimi i pośród nich. Ich dom i ich obecność stają się schronieniem dla wielu. Niosą pomoc przyjmując spragnione zabawy dziecko, nastolatka poszukującego sensu czy dorosłego zmęczonego problemami. Odwiedzają szpitale, więzienia, domy dziecka… Poprzez swoją bezinteresowną przyjaźń i pomoc wolontariusze chcą przypominać wszystkim, którzy zostali skreśleni przez społeczeństwo, o ich wartości. To rodząca się między woluntariuszami a potrzebującymi relacja pozwala nieść pocieszenie i współczucie do każdego domu, do każdego człowieka… W dzielnicach biedy wolontariusze Domów Serca nauczyli się patrzeć na rzeczywistość w nowy sposób. Nauczyli się spojrzenia, które w centrum wszystkiego stawia człowieka. Domy Serca pragną pokazać i podzielić się tym doświadczeniem, które nadaje sens wszelkim działaniom społecznym, ekonomicznym, artystycznym i politycznym. O swoich odkryciach chcą opowiadać w szkołach, miejscach kultury, korporacjach i wspólnotach”. Ta niezwykle ciekawa i barwna opowieść absolwenta I LO, poparta licznymi zdjęciami poruszyła wszystkich słuchaczy. Dotyczyła tematu problemów trzeciego świata, rozwarstwienia społecznego, ale także ukazywała ciekawe wątki życia w międzynarodowej wspólnocie dotykając sfery duchowości. Jak się okazuje doświadczenie pracy misyjnej wśród najuboższych jest dla wolontariuszy bardzo ważne. Swoimi odkryciami i przemyśleniami chcą dzielić się z innymi, aby i oni mogli, choćby przez chwilę, zobaczyć to, czego doświadczają sami wolontariusze. Było to niezwykłe świadectwo dla młodzieży, które utwierdziło ich w przekonaniu, że wolontariat misyjny to przygoda, która pozwala spojrzeć na życie w nowy sposób. Doświadczenie misji może zmienić dotychczasową perspektywę oraz pogląd na świat i dlatego Wolontariat może być dla wielu szansą na duchowy rozwój, a także niezwykle cennym doświadczeniem życiowym. TVP1 o Domach Serca podczas Tygodnia Misyjnego https://www.facebook.com/domyserca.wolontariat.misyjny/videos/3486034095044164/ Informacja prasowa (tekst) I LO w Jarosławiu/Zdjęcia TVP1 o Domach Serca podczas Tygodnia Misyjnego
  • Galeria

27 października 2023 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu odbyło się spotkanie z absolwentem KOPERNIKA - Przemkiem Puzio, kierownikiem biura fundacji Domy Serca, który przybliżył młodzieży ideę wolontariatu misyjnego opowiadając o swoim doświadczeniu misyjnym.

„Domy Serca są międzynarodową organizacją pozarządową. Obecnie posiadają swoje placówki w 26 krajach położonych na 5 kontynentach. Na całym świecie jest ich już 40. Domy Serca posiadają głos doradczy w ONZ. Wolontariusze Domów Serca to młodzi ludzie w wieku od 18 do 35 lat. Pochodzą z całego świata, gotowi są przeznaczyć od 14 do 24 miesięcy, aby przeżyć doświadczenie, które odmieni ich życie. Mieszkając w zupełnie nowym środowisku, prowadząc rozbudowane życie modlitewne we wspólnocie oraz towarzysząc cierpiącym, wolontariusze dzień po dniu odkrywają Boga, sens życia oraz siebie samych.

Samotność i wykluczenie są największymi źródłami ludzkiego cierpienia. Istnieją one tak samo w krajach biednych, jak i bogatych. Aby odpowiedzieć na to nieme wołanie o pomoc Domy Serca wysyłają wolontariuszy do dzielnic biedy, aby nieśli pocieszenie, pomoc i radość. Misją Domów Serca jest pójść tam, gdzie cierpienie jest największe, aby towarzyszyć tym, którym już brakuje sił. Domy Serca znajdują się w miejscach wielkiego cierpienia: slumsach, biednych dzielnicach, miejscach ogromnej samotności.

Wolontariusze prowadzą prosty styl życia, mieszkając wśród najbardziej opuszczonych. Chcą przede wszystkim zagłębić się w życie dzielnicy, nauczyć się żyć jak jej mieszkańcy, z nimi i pośród nich. Ich dom i ich obecność stają się schronieniem dla wielu. Niosą pomoc przyjmując spragnione zabawy dziecko, nastolatka poszukującego sensu czy dorosłego zmęczonego problemami. Odwiedzają szpitale, więzienia, domy dziecka…

Poprzez swoją bezinteresowną przyjaźń i pomoc wolontariusze chcą przypominać wszystkim, którzy zostali skreśleni przez społeczeństwo, o ich wartości. To rodząca się między woluntariuszami a potrzebującymi relacja pozwala nieść pocieszenie i współczucie do każdego domu, do każdego człowieka…

W dzielnicach biedy wolontariusze Domów Serca nauczyli się patrzeć na rzeczywistość w nowy sposób. Nauczyli się spojrzenia, które w centrum wszystkiego stawia człowieka. Domy Serca pragną pokazać i podzielić się tym doświadczeniem, które nadaje sens wszelkim działaniom społecznym, ekonomicznym, artystycznym i politycznym. O swoich odkryciach chcą opowiadać w szkołach, miejscach kultury, korporacjach i wspólnotach”.

Ta niezwykle ciekawa i barwna opowieść absolwenta I LO, poparta licznymi zdjęciami poruszyła wszystkich słuchaczy. Dotyczyła tematu problemów trzeciego świata, rozwarstwienia społecznego, ale także ukazywała ciekawe wątki życia w międzynarodowej wspólnocie dotykając sfery duchowości. Jak się okazuje doświadczenie pracy misyjnej wśród najuboższych jest dla wolontariuszy bardzo ważne. Swoimi odkryciami i przemyśleniami chcą dzielić się z innymi, aby i oni mogli, choćby przez chwilę, zobaczyć to, czego doświadczają sami wolontariusze.

Było to niezwykłe świadectwo dla młodzieży, które utwierdziło ich w przekonaniu, że wolontariat misyjny to przygoda, która pozwala spojrzeć na życie w nowy sposób. Doświadczenie misji może zmienić dotychczasową perspektywę oraz pogląd na świat i dlatego Wolontariat może być dla wielu szansą na duchowy rozwój, a także niezwykle cennym doświadczeniem życiowym.

TVP1 o Domach Serca podczas Tygodnia Misyjnego

 https://www.facebook.com/domyserca.wolontariat.misyjny/videos/3486034095044164/

 

Informacja prasowa (tekst) I LO w Jarosławiu/Zdjęcia TVP1 o Domach Serca podczas Tygodnia Misyjnego