Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy ZSTiO

  • Wydrukuj
  • Email
  • Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy ZSTiO. 7 grudnia, w Sali Kolumnowej im. Ojców Niepodległości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, odbyło się wręczenie dyplomów dla Stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Małgorzaty Rauch, dyplom otrzymała stypendystka ZSTiO Jarosław, Karolina Łakomy z klasy 4 TR. Wielkie gratulacje! Informacja prasowa (tekst,zdj.) ZSTiO w Jarosławiu
  • Galeria

7 grudnia, w Sali Kolumnowej im. Ojców Niepodległości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, odbyło się wręczenie dyplomów dla Stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Małgorzaty Rauch, dyplom otrzymała stypendystka ZSTiO Jarosław, Karolina Łakomy z klasy 4 TR.

Wielkie gratulacje!

Informacja prasowa (tekst,zdj.) ZSTiO w Jarosławiu