Staże i praktyki zawodowe uczniów ZSI w Martina Franca

  • Wydrukuj
  • Email
  • Staże i praktyki zawodowe uczniów ZSI w Martina Franca. 30 uczniów Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu rozpoczyna staże i praktyki zawodowe we Włoszech realizowane w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ pt. Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, poznawanie nowych zawodów z uwzględnieniem potrzeb współczesnej gospodarki i rynku pracy podczas zagranicznych staży i praktyk o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000079416. Uczestnicy mobilności odbyli 125 godzin kursów przygotowujących do wyjazdu, między innymi; językowy, kulturowy, zawodowy, przedsięboprczość z modułem doradztwa zawodowego, zajęcia ICT – technologie informacyjno – komunikacyjne oraz warsztaty z psychologiem i pedagogiem. Grupa jest znakomicie przygotowana, gotowa na wyzwania, zintegrowana i nastawiona na sukces, pożegnana przez Dyrektora ZSI w Jarosławiu Łukasza Pisia rozpoczęła 3 tygodniowe staże i praktyki zawodowe w Martina Franca. W drodze do Martina Franca, korzystając z pięknej pogody, uczestnicy mobilności zwiedzili Wenecję. W projekcie biorą udział uczniowie i uczennice wszystkich kierunków kształcenia w ZSI. Naszym celem jest przygotowanie młodzieży do wejścia na europejski rynek pracy, pokazanie im wielu możliwości wejscia na ten rynek, chcemy by mieli wiedzę i doświadenie zawodowe na najwyższym poziomie, udział w mobilności w ramach projektu jest odpowiedzią na oczekiwania uczniów i rodziców – podsumowuje dyrektor Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu Łukasz Piś. Zespół Szkół Innowacyjnych realizuje obecnie dwa projekty z partnerem z Włoch i Grecji. Są one współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+. Straże i praktyki zawodowe odbędzie łącznie 60 uczniów ze wszystkich kierunków kształcenia w ZSI. Informacja prasowa (tekst,zdj.) ZSI w Jarosławiu
  • Galeria

30 uczniów Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu rozpoczyna staże i praktyki zawodowe we Włoszech realizowane w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ pt. Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, poznawanie nowych zawodów z uwzględnieniem potrzeb współczesnej gospodarki i rynku pracy podczas zagranicznych staży i praktyk o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000079416.

Uczestnicy mobilności odbyli 125 godzin kursów przygotowujących do wyjazdu, między innymi; językowy, kulturowy, zawodowy, przedsięboprczość z modułem doradztwa zawodowego, zajęcia ICT – technologie informacyjno – komunikacyjne oraz warsztaty z psychologiem i pedagogiem. Grupa jest znakomicie przygotowana, gotowa na wyzwania, zintegrowana i nastawiona na sukces, pożegnana przez Dyrektora ZSI w Jarosławiu Łukasza Pisia rozpoczęła 3 tygodniowe staże i praktyki zawodowe w Martina Franca. W drodze do Martina Franca, korzystając z pięknej pogody, uczestnicy mobilności zwiedzili Wenecję.

W projekcie biorą udział uczniowie i uczennice wszystkich kierunków kształcenia w ZSI. Naszym celem jest przygotowanie młodzieży do wejścia na europejski rynek pracy, pokazanie im wielu możliwości wejscia na ten rynek, chcemy by mieli wiedzę i doświadenie zawodowe na najwyższym poziomie, udział w mobilności w ramach projektu jest odpowiedzią na oczekiwania uczniów i rodziców – podsumowuje dyrektor Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu Łukasz Piś.

Zespół Szkół Innowacyjnych realizuje obecnie dwa projekty z partnerem z Włoch i Grecji. Są one współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+. Straże i praktyki zawodowe odbędzie łącznie 60 uczniów ze wszystkich kierunków kształcenia w ZSI.

 

Informacja prasowa (tekst,zdj.) ZSI w Jarosławiu