Organizatorem jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, miesięcznik Strażak oraz firma Purpose. Organizatorzy do udziału zapraszają Ochotnicze Straże Pożarne i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z całej Polski. Konkurs trwa do 15 listopada. Na czym polega konkurs? Pokażcie nam swoje działania na rzecz klimatu. Co to może być? - walka z suszami, pożarami traw i lasów oraz powodziami, - zadrzewianie, - dbanie o...

Więcej