W jarosławskich uroczystościach w imieniu Starosty Jarosławskiego Stanisława Kłopota, udział wzięła Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jarosławskiego Grażyna Strzelec. Odczytała list skierowany do uczestników dzisiejszego wydarzenia oraz złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą udział żołnierzy Gazrnizonu Jarosław w misjach i operacjach pokojowych. Zdj. AM...

Więcej