Powiat Jarosławski otrzyma blisko 4 miliony z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR !! Przebudowa ulicy Kościuszki w Jarosławiu: 1 959 423,21 zł Przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 do potrzeb funkcjonowania w nim ośrodka edukacyjnego Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu : 1 960 000,00 z...

Więcej

Ponad 6 mln. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie trafi łącznie do Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Podkarpackim. 1 sierpnia 2023 roku, w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o przyznaniu dofinansowania na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego przedstawicielom JOSP z powiatów: jarosławskiego, przemyskiego, przeworskiego i lubaczowskiego. Promesy wręczali: Minister Anna Schmidt,...

Więcej