Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym w dotarciu do odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Więcej informacji na stronie https://agro-market24.pl/ Informacja prasowa (tekst, zdj.): Fundacja Wsparcia Producentów Rolnych...

Więcej

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna, w związku z realizacją projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” zapraszają do składania wniosków w ramach kolejnego naboru prowadzanego w ramach powyższego projektu. Projekt uzyskał dotację w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata...

Więcej

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od 9 marca prowadzi 23. nabór wniosków w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”. W ramach projektu przedsiębiorcy z subregionu przemyskiego (powiaty: Miasto Przemyśl, przemyski, jarosławski, lubaczowski, przeworski) mogą otrzymać dofinansowanie na szkolenia pracowników. Z dotacji mogą skorzystać także właściciele przedsiębiorstw. Aby otrzymać...

Więcej

Każdy pojazd, który porusza się po polskich drogach, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. Wjeżdżając do Polski z Ukrainy samochodem na ukraińskiej rejestracji, obywatel Ukrainy powinien skorzystać z: Zielonej Karty. To potwierdzenie jego polisy OC. Jeśli nie ma Zielonej Karty, po przekroczeniu granicy Polski, obywatel Ukrainy potrzebuje ubezpieczenia granicznego. Ubezpieczenie graniczne na 30 dni dla osób wjeżdżających z Ukrainy są bezpłatne....

Więcej

Organizatorzy konkursu Duże Granty informują o możliwości udziału w programie ,,Równać Szanse”!, którego autorem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a realizatorem Fundacja Civis Polonus. Jego ideą jest rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych młodzieży, które pozwolą im odnosić sukcesy. Wspierane przez nas projekty, realizowane są w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców, a na działania można pozyskać kwotę do 40 000...

Więcej

Czy można zaryzykować tezę, że fenomen Kresów w polskiej wyobraźni zbiorowej kształtowała literatura? Jaka jest zatem literacka geneza pojęcia Kresów i jak z perspektywy człowieka XXI wieku wygląda literacki obraz Kresów? Na te i wiele innych pytań dotyczących literatury kresowej znajdziecie Państwo odpowiedź w panelu dyskusyjnym pt. „Rola literatury w kształtowaniu mitu i fenomenu Kresów. Geneza zjawiska, dzieła, twórcy”, którego...

Więcej

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu i Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w XIII edycji (online) powiatowego konkursu recytatorskiego poświęconego wiośnie. Patronat nad konkursem objęli: starosta jarosławski Stanisław Kłopot i burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch, a patronat medialny Gazeta Jarosławska. Zgłoszenia do konkursu organizatorzy przyjmują do 17 marca...

Więcej

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do tegorocznej edycji programu dotacyjnego Kultura – Interwencje. O środki z programu można aplikować do 14 marca. W stosunku do poprzednich edycji budżet programu w 2022 r. został zwiększony do kwoty 11,5 mln złotych. Celem programu Kultura – Interwencje. Edycja 2022 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym,...

Więcej

Wartościowe nagrody, niezapomniane emocje, nowo zawarte przyjaźnie – to wszystko i jeszcze więcej czeka na Was podczas wyjątkowego święta Kół Gospodyń Wiejskich - Festiwalu „Polska Od Kuchni”. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to wyjątkowe wydarzenie o ogólnopolskim zasięgu, przygotowane z myślą by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję...

Więcej

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w webinariach pn. „KGW na CITo!”. Jest to cykl 32 szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski. Tematyka szkoleń obejmuje szerokie spektrum aktualnych zagadnień związanych z prowadzeniem Kół Gospodyń Wiejskich. Webinaria „KGW na CITo!” odbędą się we wszystkich województwach, po dwa w każdym. Rekrutacja na szkolenia ruszyła 31 stycznia! Zagadnienia...

Więcej